Navigačný riadok

Additional tools

Air

Zoznam zakázaných leteckých spoločností

Bezpečnosť leteckej dopravy v Európe sa vďaka účinnému uplatňovaniu prísnych noriem radí medzi najvyššie na svete. Prostredníctvom úzkej spolupráce s bezpečnostnými orgánmi členských štátov, iných krajín a medzinárodnými leteckými organizáciami sa Európska únia usiluje zvýšiť tieto normy na celom svete. Niektoré letecké spoločnosti však stále vykonávajú leteckú dopravu v podmienkach, ktoré nespĺňajú ani základné medzinárodne uznávané úrovne bezpečnosti.

V záujme ďalšieho zvýšenia bezpečnosti Európska komisia po dohode s orgánmi bezpečnosti leteckej dopravy všetkých členských štátov rozhodla o zákaze niektorých leteckých dopravcov vykonávať leteckú dopravu v rámci vzdušného priestoru EÚ z dôvodu nedostatočnej bezpečnosti a/alebo chýbajúceho dohľadu zo strany príslušných orgánov.

Zoznam leteckých spoločností, na ktoré sa uplatňuje tento zákaz, je k dispozícii vo forme dokumentu na stiahnutie (úplný zoznam) alebo prostredníctvom vyhľadávania na tejto stránke – kliknite na tlačidlo „Vyhľadať zakázané letecké spoločnosti“.

Stiahnuť úplný zoznam pdf - 400 KB [400 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) – dátum poslednej aktualizácie: 16/06/2016

V prvom zozname (príloha A) sú uvedené všetky letecké spoločnosti, ktoré majú úplný zákaz prevádzky v rámci EÚ. Druhý zoznam (príloha B) zahŕňa letecké spoločnosti, ktoré smú prevádzkovať lety v EÚ len za špecifických podmienok. Tieto zoznamy sa budú pravidelne aktualizovať a uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie. Pred prijatím akýchkoľvek opatrení na základe informácií uvedených v týchto zoznamoch by sa mali používatelia presvedčiť, že majú ich najnovšiu verziu.

Najnovšia tlačová správa: IP/16/2176, 16/06/2016

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE
  • Bezpečnostný zoznam EÚ („zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva“) je zoznam leteckých spoločností, ktorým Európska komisia na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu a na základe odporúčania Výboru EÚ pre leteckú bezpečnosť zakázala buď úplne alebo čiastočne vykonávať leteckú dopravu v rámci Európskej únie z dôvodu nedodržania platných medzinárodných bezpečnostných noriem.
  • Za účelom overenia presnej totožnosti všetkých leteckých spoločností na bezpečnostnom zozname EÚ bolo vynaložené maximálne úsilie – konkrétne prostredníctvom uvedenia nasledujúcich údajov (ak sú známe): špecifické jedinečné písmenové kódy, ktoré každej leteckej spoločnosti prideľuje Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO), štát, ktorý vydal osvedčenie, a číslo osvedčenia (alebo licencie) prevádzkovateľa leteckej dopravy.
  • Napriek tomu však úplné overenie nebolo vo všetkých prípadoch možné z dôvodu nedostatku informácií o niektorých leteckých spoločnostiach, ktoré by mohli vykonávať činnosť na hranici alebo úplne mimo uznávaného medzinárodného systému leteckej dopravy. Preto sa nedá vylúčiť, že môžu existovať letecké spoločnosti, ktoré nie sú zakázané, ale vykonávajú leteckú dopravu pod rovnakým obchodným názvom ako niektorá z leteckých spoločností uvedených na bezpečnostnom zozname EÚ.
  • Komisia takisto nemusí poznať názov a ďalšie údaje o každej leteckej spoločnosti, ktorej osvedčenie vydal štát, ktorého všetky letecké spoločnosti podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy. Hoci názov takejto leteckej spoločnosti nie je uvedený na bezpečnostnom zozname EÚ (pretože ho Komisia nepozná), takáto letecká spoločnosť podlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie vzhľadom na všeobecný zákaz pre všetky letecké spoločnosti registrované v danom štáte.
  • Leteckým spoločnostiam podliehajúcim zákazu vykonávania leteckej dopravy by mohlo byť povolené vykonávať leteckú dopravu v rámci EÚ tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckej spoločnosti, ktorá nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy. Lietadlo používané na takéto operácie by mohlo byť označené tým istým obchodným názvom ako keby patrilo do flotily zakázanej leteckej spoločnosti.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

  • Toto oznámenie má iba informačný charakter a nemá právne záväzné účinky. Záväzný výklad právnych predpisov Únie je v konečnom dôsledku vždy úlohou Súdneho dvora Európskej únie.
  • Európska komisia neručí za správnosť informácií obsiahnutých v tejto webovej aplikácii, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené ľubovoľným použitím tejto webovej aplikácie.
  • Jedinou autentickou verziou bezpečnostného zoznamu EÚ je verzia, ktorá tvorí prílohu posledného uplatniteľného vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie.