Navigačný riadok

Additional tools

Air

Zoznam leteckých spoločností zakázaných v rámci EÚ

Vďaka účinným normám pre bezpečnosť leteckej dopravy v Európe sa naša bezpečnosť radí na najvyššie priečky na svete. Zatiaľ čo Európska únia a jej členské štáty spolupracujú s bezpečnostnými orgánmi v ostatných krajinách na zvýšení bezpečnostných noriem na celom svete, ešte stále existujú letecké spoločnosti pracujúce v podmienkach, ktoré nespĺňajú ani základné bezpečnostné pravidlá.

Za účelom ďalšieho zvýšenia bezpečnosti v Európe rozhodla Európska komisia po dohovore s orgánmi bezpečnosti leteckej dopravy členských štátov o zákaze leteckých spoločností, ktoré za preukázali ako nedostatočne bezpečné na prevádzku v európskom vzdušnom priestore.

Tieto sú v zozname nižšie. V prvom zozname sú uvedené všetky letecké spoločnosti, ktoré majú zákaz prevádzky v Európe. V druhom zozname sú uvedené letecké spoločnosti, ktoré majú prevádzku obmedzenú za určitých podmienok. Aby bola zaistená presnosť, zoznamy nižšie sú uvedené iba v pôvodnom jazyku (angličtine). Preklady sú k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ kliknutím na odkaz Úradného vestníka Európskej únie (kde sú zoznamy uvedené ako dodatky k Nariadeniu Komisie).

Tieto zoznamy budú pravidelne aktualizované a uverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie , kde sú uvedené ako prílohy A a B Nariadenia Komisie. Pred vykonaním akéhokoľvek kroku na základe informácií z týchto zoznamov by sa mali používatelia presvedčiť, že majú ich najnovšiu verziu.

 

PRÁVNE OZNÁMENIE

Orgány civilnej leteckej dopravy členských štátov Európskej únie môžu kontrolovať iba lietadlá leteckých spoločností, ktoré prevádzkujú lety na letiská Únie a z nich; a keďže tieto kontroly sú náhodné, nie je možné skontrolovať všetky lietadlá pristávajúce na každom letisku Únie. Skutočnosť, že letecká spoločnosť nie je uvedená na zozname Spoločenstva, preto automaticky neznamená, že táto spoločnosť spĺňa príslušné bezpečnostné normy.

Ak letecká spoločnosť, ktorá je v súčasnosti uvedená na zozname Spoločenstva, nadobudne presvedčenie, že spĺňa potrebné technické podmienky a požiadavky uvedené v príslušných medzinárodných bezpečnostných normách, môže požiadať Komisiu o začatie postupu na jej odstránenie zo zoznamu.

Za účelom overenia presnej identity všetkých leteckých spoločností na zozname Spoločenstva bolo vynaložené maximálne úsilie – konkrétne prostredníctvom uvedenia nasledujúcich údajov: špecifické písmenové kódy pridelené (a jedinečné) pre každú leteckú spoločnosť organizáciou ICAO, štát, ktorý vydal osvedčenie, a číslo osvedčenia (alebo licencie na prevádzkovanie) leteckého prevádzkovateľa. Napriek tomu však úplné overenie nebolo vo všetkých prípadoch možné z dôvodu úplného nedostatku informácií o niektorých leteckých spoločnostiach, ktoré možno vykonávajú činnosť na hranici alebo úplne mimo uznávaného medzinárodného systému leteckej dopravy. Preto sa nedá vylúčiť, že môžu existovať spoločnosti vykonávajúce v dobrej viere činnosť pod rovnakým obchodným menom ako niektorá z leteckých spoločností uvedených na zozname Spoločenstva.