Mogħdija tan-navigazzjoni

Additional tools

Air

Lista ta' linji tal-ajru projbiti fl-UE

L-Ewropa għandha fost l-aqwa rekords ta’ sikurezza tal-avjazzjoni fid-dinja grazzi għall-implimentazzjoni effettiva ta’ standards għoljin. B’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet tas-sikurezza fl-Istati Membri, pajjiżi oħra u organizzazzjonijiet internazzjonali tal-avjazzjoni, l-Unjoni Ewropea tipprova tgħolli l-istandards madwar id-dinja. Madankollu, xi linji tal-ajru għadhom joperaw f’kundizzjonijiet li ma jilħqux livelli ta’ sigurtà essenzjali u rikonoxxuti internazzjonalment.

Sabiex titjieb aktar is-sikurezza, il-Kummissjoni Ewropea - b’konsultazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet tas-sikurezza tal-avjazzjoni fl-Istati Membri kollha - iddeċiediet li tipprojbixxi ċerti linji tal-ajru milli joperaw fl-ispazju tal-ajru Ewropew, għax instab li mhumiex sikuri u/jew mhumiex biżżejjed issorveljati mill-awtoritajiet tagħhom.

Biex tikkonsulta l-lista tal-linji tal-ajru pprojbiti, tista’ tniżżel id-dokument t'hawn taħt (lista sħiħa) jew tfittex fuq dan is-sit billi tikklikkja l-buttuna “Fittex linji tal-ajru pprojbiti”.

Niżżel il-lista sħiħa pdf - 400 KB [400 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) - aġġornata fl-16/06/2016

L-ewwel lista (Anness A) tinkludi kull linja tal-ajru pprojbita milli topera fl-Ewropa. It-tieni lista (Anness B) tinkludi l-linji tal-ajru li huma restritti milli joperaw fl-Ewropa taħt kundizzjonijiet speċifiċi. Iż-żewġ listi jiġu aġġornati regolarment u ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Qabel ma tittieħed kwalunkwe azzjoni bbażata fuq l-informazzjoni f’dawn il-listi, l-utenti kollha għandhom jiżguraw li jkollhom l-aħħar verżjoni.

L-aħħar stqarrija għall-istampa: IP/16/2176, 16/06/2016

AVVIŻ TA’ INFORMAZZJONI
  • Il-Lista ta' Sikurezza tal-UE (i.e. "Lista komunitarja tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni ta' operat fil-Komunita") hija lista ta' linji tal-ajru li l-Kummissjoni Ewropea, skont ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta' lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni ta' operar fil-Komunità u li jinforma lill-passiġġieri tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpanija tal-ajru li topera u abbażi tal-parir tal-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru tal-UE, iddeċidiet li jkunu suġġetti għal projbizzjoni kompleta jew parzjali fl-Unjoni Ewropea, minħabba nuqqas ta' konformità mal-istandards ta' sikurezza internazzjonali applikabbli.
  • Sar kull ma kien possibbli biex tkun iivverifikata l-identità eżatta tal-kumpaniji kollha tal-ajru fil-Lista tas-Sikurezza tal-UE, inkluż permezz tal-introduzzjoni, jekk ikunu magħrufa, ta' kodiċijiet tal-ittri uniċi speċifiċi assenjati lil kull linja tal-ajru mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO), tal-Istat ta’ ċertifikazzjoni u taċ-ċertifikat tal-operatur tal-ajru jew in-numru tal-liċenzja tal-operat.
  • Madankollu, ma kienx possibbli li ssir verifika kompluta fil-każijiet kollha minħabba pereżempju nuqqas ta’ informazzjoni fir-rigward ta’ ċerti linji tal-ajru li jistgħu jkunu qed joperaw f'tarf is-sistema rikonoxxuta tal-avjazzjoni internazzjonali, jew għalkollox 'il barra minnha. Għaldaqstant ma jistax jiġi eskluż li jista’ jkun hemm linji tal-ajru li mhumiex ipprojbiti, iżda li joperaw taħt l-istess isem kummerċjali bħal linja tal-ajru inkluża fil-Lista tas-Sikurezza tal-UE.
  • Barra minn hekk, il-Kummissjoni mhux neċessarjament tkun taf l-isem u dettalji oħra ta’ kull linja tal-ajru li hijaa ċċertifikata minn pajjiż fejn il-kumpaniji kollha tal-ajru huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat. Għalkemm l-isem ta’ tali linja tal-ajru, li ma jkunx magħruf mill-Kummissjoni, ma jidhirx fuq il-Lista tas-Sikurezza tal-UE, hi tkun madankollu pprojbita milli topera fl-Unjoni Ewropea minħabba l-projbizzjoni fuq il-linji kollha tal-ajru rreġistrati f’dak il-pajjiż.
  • Linji tal-ajru suġġetti għal projbizzjoni ta’ operar jistgħu jingħataw il-permess joperaw fl-Unjoni Ewropea billi jużaw ajruplani mikrija bl-ekwipaġġ ta’ linja tal-ajru li mhijiex suġġetta għal projbizzjoni, sakemm din tkun konformi mal-istandards tas-sikurezza relevanti. L-ajruplan li jintuża f’dawn l-operazzjonijiet jista' jiġi mmarkat bħala li kieku kien jappartjeni lill-flotta tal-linja tal-ajru pprojbita.

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda tar-responsabbiltà

  • Dan l-avviż huwa għall-finijiet ta’ tagħrif biss, u ma għandu l-ebda effetti legalment vinkolanti. Fi kwalunkwe każ, l-interpretazzjoni tal-liġi tal-UE fl-aħħar mill-aħħar hija r-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
  • Il-Kummissjoni Ewropea ma tiggarantixxix il-korrettezza tal-informazzjoni pprovduta minn din l-applikazzjoni tal-web, u l-Kummissjoni Ewropea lanqas ma tassumi ebda responsabbiltà għal kwalunkwe dannu li jirriżulta minn kwalunkwe tip ta’ użu ta’ din l-applikazzjoni web.
  • L-unika verżjoni awtentika tal-Lista tas-Sikurezza tal-UE hija l-verżjoni li tkun annessa mal-aħħar Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 474/2006 li jistabilixxi l-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità, kif ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.