Navigācijas ceļš

Additional tools

Air

ES aizliegto aviokompāniju saraksts

Eiropa aviācijas drošības ziņā ieņem vienu no augstākajām vietām pasaulē, ko var izskaidrot ar tās augstajiem standartiem. Cieši sadarbojoties ar ES dalībvalstu, citu pasaules valstu un starptautisko aviācijas organizāciju drošības iestādēm, Eiropas Savienība cenšas paaugstināt šos standartus arī visā pasaulē. Tomēr dažas aviokompānijas joprojām darbojas apstākļos, kas neatbilst pamatprasībām, un nenodrošina starptautiski atzītu drošības līmeni.

Lai uzlabotu drošību, Eiropas Komisija, apspriedusies ar aviācijas drošības iestādēm visās dalībvalstīs, ir nolēmusi aizliegt dažām aviosabiedrībām darboties Eiropas gaisa telpā, jo tās ir atzītas par bīstamām vai to izcelsmes valstu iestādes tās pietiekoši neuzrauga.

Ja gribat iepazīties ar aizliegto aviokompāniju sarakstu, lejupielādējiet šo dokumentu ar pilnu sarakstu vai meklējiet šajā vietnē, noklikšķinot uz pogas “Meklēt aizliegtās aviokompānijas”.

Lejupielādēt pilnu sarakstu pdf - 417 KB [417 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) - aktualizēts 10.12.2015.

Pirmajā sarakstā (A pielikums) iekļautas visas aviokompānijas, kuru darbība aizliegta Eiropā. Otrajā sarakstā (B pielikums) ir iekļautas aviokompānijas, kurām Eiropā atļauts darboties tikai ar īpašiem nosacījumiem. Abus sarakstus regulāri atjaunina un publicē “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. Lietotājiem būtu jāpārliecinās, vai to rīcībā ir saraksta jaunākā versija, iekams tie pieņem jebkādus lēmumus, pamatojoties uz sarakstos ietverto informāciju.

Jaunākais paziņojums presei: IP/15/6284, 10/12/2015

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS
  • ES aizliegto aviokompāniju sarakstā (t.i., to aviopārvadātāju Kopienas sarakstā, kuriem aizliegts darboties Kopienas teritorijā) ir iekļautas aviokompānijas, kurām Komisija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un ES Gaisa satiksmes drošības komitejas ieteikumiem pilnībā vai daļēji aizliegusi darboties Eiropas Savienībā, jo šīs aviokompānijas neievēro starptautiskos drošības standartus.
  • Ir darīts viss iespējamais, lai pārbaudītu visu ES melnajā sarakstā iekļauto aviokompāniju identitāti, tostarp norādot īpašus burtu kodus (ja tādi ir zināmi), ko katrai aviokompānijai piešķir Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) un sertificēšanas valsts, un gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (vai darbības licences) numuru.
  • Tomēr pilnīga verificēšana ne vienmēr ir iespējama, jo trūkst informācijas par dažām aviokompānijām, kuru darbība, iespējams, tik tikko atbilst atzītā starptautiskā režīma prasībām vai tām neatbilst vispār. Tāpat nav izslēdzams, ka var pastāvēt aviokompānijas, kuru darbība gan nav aizliegta, bet kuru nosaukums faktiski sakrīt ar kādu no ES melnajā sarakstā iekļautajām aviosabiedrībām.
  • Turklāt Komisija ne vienmēr zina nosaukumus un citus datus par visām aviokompānijām, kas sertificētas valstī, kur visām aviokompānijām noteikts darbības aizliegums. Lai gan šādu aviokompāniju nosaukumi neparādīsies ES aizliegtajā sarakstā, jo Komisijai tie nav zināmi, tām tomēr ir aizliegts darboties Eiropas Savienībā, jo aizliegums ir attiecināms uz visām attiecīgajā valstī reģistrētajām aviokompānijām.
  • Aviokompānijām, uz kurām attiecas darbības aizliegums, darbība ES teritorijā vēl būtu pieļaujama gadījumā, ja tās nomā gaisa kuģi kopā ar tā apkalpi no citas aviolīnijas, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, un ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti. Šādā shēmā izmantots gaisa kuģis būtu jāapzīmē tā, it kā tas piederētu aizliegtās aviosabiedrības flotei.

Atruna

  • Šis paziņojums ir sniegts tikai informācijai un nav juridiski saistošs. Jebkurā gadījumā Savienības tiesību aktu interpretācija ir Eiropas Savienības Tiesas pārziņā.
  • Eiropas Komisija negarantē šajā interneta lietotnē sniegtās informācijas pareizību un neuzņemas nekādu atbildību par jelkādiem zaudējumiem, kas varētu rasties šīs interneta lietotnes izmantošanas rezultātā.
  • Vienīgais autentiskais ES aizliegto aviokompāniju saraksts ir versija, kas atrodama pielikumā Komisijas īstenošanas regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kura publicēta “Eiropas Savienības Oficiālā Vēstnesī”.