Navigācijas ceļš

Additional tools

Air

Aviosabiedrību saraksts, kuru darbība aizliegta ES

Efektīvi aviācijas drošības standarti Eiropā mūsu drošības rādītājus padarījuši par vieniem no labākajiem pasaulē. Kaut arī Eiropas Savienība un tās dalībvalstis sadarbojas ar drošības iestādēm citās valstīs, lai paaugstinātu drošības standartus visā pasaulē, dažas aviosabiedrības vēl aizvien darbojas apstākļos, kas neatbilst elementāram drošības līmenim.

Lai vēl vairāk uzlabotu drošību Eiropā, Eiropas Komisija, apspriedusies ar dalībvalstu aviācijas drošības iestādēm, ir nolēmusi aizliegt Eiropas gaisa telpā darboties tādām aviosabiedrībām, kas atzītas par nedrošām.

Tās minētas tālāk redzamajā dokumentā. Pirmajā sarakstā iekļautas visas aviosabiedrības, kuru darbība aizliegta Eiropā. Otrajā sarakstā iekļautas aviosabiedrības, kas Eiropā drīkst darboties tikai saskaņā ar īpašiem nosacījumiem.

Šie saraksti tiks regulāri atjaunināti un publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī kā Komisijas regulas A un B pielikums. Pirms rīkošanās, pamatojoties uz šajos sarakstos ietverto informāciju, visiem lietotājiem jāpārliecinās, ka viņu rīcībā ir jaunākā sarakstu redakcija.

 

JURIDISKS PAZIŅOJUMS

Eiropas Savienības dalībvalstu civilās aviācijas iestādes var pārbaudīt vienīgi tādu aviokompāniju gaisa kuģus, kas apkalpo lidojumus uz Savienības lidostām un no tām; turklāt šādas pārbaudes notiek pēc izlases principa, tāpēc visus gaisa kuģus, kas nolaižas Savienības lidostās, pārbaudīt nav iespējams. Aviokompānija var nebūt Kopienas sarakstā, tomēr tas nenozīmē tās automātisku atbilstību spēkā esošajiem drošības standartiem.

Ja kāda no Kopienas sarakstā iekļautajām aviokompānijām uzskata, ka tā atbilst nepieciešamajiem tehniskajiem elementiem un prasībām, kas noteiktas piemērojamajos starptautiskajos drošības standartos, šī aviokompānija var lūgt, lai Komisija sāk procedūru tās svītrošanai no šā saraksta.

Ir darīts viss, lai pārliecinātos par visu Kopienas sarakstā iekļauto aviokompāniju precīzu identitāti — proti, sarakstā norādīti īpašie un unikālie burtu kodi, ko katrai aviokompānijai piešķīrusi ICAO, sertifikācijas valsts un gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (vai darbības licences) numurs. Tomēr pilnīga verificēšana visos gadījumos nav iespējama, jo par atsevišķām aviokompānijām, kuru darbība, iespējams, tik tikko atbilst atzītā starptautiskā režīma prasībām vai tām neatbilst vispār, dažkārt nav nekādas informācijas. Tālab nav izslēgta iespēja, ka godprātīgi darbojas tādas aviokompānijas, kurām ir tāds pats nosaukums kā kādai Kopienas sarakstā iekļautai aviokompānijai.