Naršymo kelias

Additional tools

Air

Oro transporto bendrovių, kurioms draudžiama vykdyti veiklą ES, sąrašas

Dėl veiksmingo aukštų standartų taikymo Europos aviacija yra vienų iš saugiausių pasaulyje. Siekdama sugriežtinti šiuos standartus visame pasaulyje Europos Sąjunga glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių, kitų šalių ir tarptautinių aviacijos organizacijų saugos tarnybomis. Tačiau kai kurios oro transporto bendrovės vis dar veikia tokiomis sąlygomis, kad būtinas ir tarptautiniu mastu pripažįstamas saugos lygis nėra pasiekiamas.

Siekdama toliau gerinti saugą Europos Komisija po išsamių konsultacijų su visų valstybių narių aviacijos saugos tarnybomis nusprendė uždrausti kai kurioms oro transporto bendrovėms vykdyti veiklą Europos oro erdvėje, nes jos yra nesaugios ir (arba) nepakankamai kontroliuojamos savo šalies valdžios institucijų.

Uždraustų oro transporto bendrovių sąrašas pateikiamas toliau nurodytame dokumente, kurį galite parsisiųsdinti (tai visas sąrašas), arba galite atlikti jų paiešką šioje svetainėje naudodamiesi mygtuku „Uždraustų oro transporto bendrovių paieška“.

Parsisiųsdinti visą sąrašą pdf - 400 KB [400 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv). Atnaujinta 2016-06-16

Pirmajame sąraše (A priede) išvardytos visos oro transporto bendrovės, kurioms draudžiama vykdyti veiklą Europoje. Antrajame sąraše (B priede) išvardytos oro transporto bendrovės, kurioms leidžiama vykdyti veiklą Europoje tik su tam tikromis sąlygomis. Abu sąrašai reguliariai atnaujinami ir skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Prieš imdamiesi kokių nors veiksmų, grindžiamų šiuose sąrašuose pateikta informacija, visi naudotojai turėtų patikrinti, ar jie turi naujausius sąrašus.

Naujausias pranešimas spaudai: IP/16/2176 (2016-06-16)

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
  • ES saugos sąrašas (t. y. „Oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašas“) – tai oro transporto bendrovių, kurioms Europos Komisija, vadovaudamasi 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę ir remdamasi Skrydžių saugos komiteto patarimais, nusprendė visiškai arba iš dalies uždrausti vykdyti veiklą Europos Sąjungoje dėl taikytinų tarptautinių saugos standartų nesilaikymo.
  • Padaryta viskas, ką buvo galima padaryti, kad būtų nustatyta tiksli visų oro transporto bendrovių, įtrauktų į ES saugos sąrašą, tapatybė, be kita ko, nurodant kiekvienai oro transporto bendrovei Civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) suteiktą unikalų raidinį kodą (jei jis žinomas), sertifikatą išdavusią valstybę ir oro vežėjo pažymėjimo (arba licencijos oro susisiekimui vykdyti) numerį.
  • Tačiau nuodugniai viską patikrinti ne visuomet buvo įmanoma, nes, pavyzdžiui, trūko informacijos apie kai kurias oro transporto bendroves, kurios vykdo veiklą tik iš dalies laikydamosi (arba apskritai nesilaikydamos) pripažintos tarptautinės aviacijos sistemos nuostatų. Todėl neatmetama galimybė, kad esama ir neuždraustų bendrovių, turinčių tą patį pavadinimą kaip į ES saugos sąrašą įtraukta oro transporto bendrovė.
  • Be to, Komisija ne visais atvejais žino kiekvienos oro transporto bendrovės, kuriai pažymėjimą išdavė šalis, kurios visoms oro transporto bendrovėms taikomas draudimas vykdyti veiklą, pavadinimą ir kitus duomenis. Nors Komisija ir nežino tokios oro transporto bendrovės pavadinimo ir jis nėra įtrauktas į ES saugos sąrašą, jai vis dėlto taikomas draudimas vykdyti veiklą Europos Sąjungoje, nes tai draudžiama visoms toje šalyje registruotoms oro transporto bendrovėms.
  • Oro transporto bendrovėms, kurioms taikomas draudimas vykdyti veiklą, galėtų būti leidžiama veikti Europos Sąjungoje, jei jos nuomojasi orlaivį su įgula iš tų oro transporto bendrovių, kurioms netaikomas draudimas vykdyti veiklą, jei laikomasi atitinkamų saugos standartų. Tokioje veikloje naudojamas orlaivis gali būti paženklintas uždraustos oro transporto bendrovės logotipu.

Atsakomybės apribojimas

  • Šis pranešimas yra tik informacinio pobūdžio ir neturi teisinės galios. Bet kuriuo atveju už Sąjungos teisės aiškinimą galiausiai atsakingas Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.
  • Europos Komisija neužtikrina šioje interneto programoje pateikiamos informacijos tikslumo ir neprisiima atsakomybės už kokius nors nuostolius, kurių galėtų būti patirta dėl šios interneto programos bet kokio pobūdžio naudojimo.
  • Vienintelė autentiška ES saugos sąrašo versija yra versija, pateikiama naujausio taikytino Komisijos įgyvendinimo reglamento (EB) Nr. 474/2006, sudarančio oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą, skelbiamo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, priede.