Navigacijski put

Additional tools

Air

Popis zračnih prijevoznika kojima je zabranjeno letenje u EU-u

Zahvaljujući djelotvornoj primjeni najviših standarda, sigurnosni rezultati Europe među najboljima na svijetu. Radeći u uskoj suradnji s tijelima nadležnima za sigurnost zračnog prometa u državama članicama, s drugim zemljama i međunarodnim zrakoplovnim organizacijama, Europska unija nastoji podići standarde u cijelom svijetu. Međutim, neki zračni prijevoznici i dalje posluju u uvjetima koji su ispod temeljne i međunarodno priznate sigurnosne razine.

Kako bi se poboljšala sigurnost, Europska komisija u bliskoj je suradnji s tijelima nadležnima za sigurnost zračnog prometa u svim državama članicama donijela odluku o zabrani letenja određenih zračnih prijevoznika u europskom zračnom prostoru, za koje je utvrđeno da nisu sigurni i/ili ih njihova nadležna tijela dovoljno ne nadziru.

Za pristup popisu zabranjenih zračnih prijevoznika možete preuzeti dokument u nastavku (cjeloviti popis) ili pretraživati na ovom web-mjestu klikom na gumb „Pretraživanje zabranjenih zračnih prijevoznika”.

Preuzmite cjeloviti popis pdf - 417 KB [417 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) – ažuriran 10.12.2015.

Na prvom su popisu (Prilog A) navedeni svi zračni prijevoznici kojima je zabranjeno letenje u Europi. Na drugom su popisu (Prilog B) navedeni zračni prijevoznici koji ograničeno smiju letjeti u Europi uz posebne uvjete. Oba se popisa redovito ažuriraju i objavljuju u Službenom listu Europske unije. Prije poduzimanja bilo kakvih radnji koje se temelje na informacijama s tih popisa svi korisnici moraju provjeriti imaju li najnoviju verziju.

Najnovije priopćenje za tisak: IP/15/6284, 10.12.2015.

OBAVIJEST
  • Sigurnosni popis EU-a (tj. „popis Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice”) popis je zračnih prijevoznika na koje je Europska komisija odlučila u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi liste Zajednice koja sadrži zračne prijevoznike na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice i o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji obavlja let te na temelju savjeta Odbora za sigurnost zračnog prometa EU-a primijeniti potpunu ili djelomičnu zabranu letenja u Europskoj uniji zbog neispunjavanja primjenjivih međunarodnih sigurnosnih normi.
  • Najveći su napori uloženi u provjeru točnog identiteta svih zračnih prijevoznika na sigurnosnom popisu EU-a, među ostalim i uvođenjem, ako je poznato, posebnih jedinstvenih slovnih oznaka koje svakom zračnom prijevozniku dodjeljuje Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO), države koja je izdala svjedodžbu i broja svjedodžbe zračnog prijevoznika (ili broja licencije za poslovanje).
  • Ipak, potpuna provjera nije bila moguća u svim slučajevima zbog, primjerice, manjka informacija o određenim zračnim prijevoznicima koji možda prometuju na granici ili izvan priznatog međunarodnog zrakoplovnog sustava. Ne može se stoga isključiti mogućnost da postoje prijevoznici kojima nije zabranjeno letenje, ali koji posluju pod istim poslovnim imenom kao i određeni zračni prijevoznik uvršten u sigurnosni popis EU-a.
  • Isto tako, Komisija ne može nužno znati ime i ostale detalje svakog zračnog prijevoznika kojemu je dozvolu izdala zemlja čijim je zračnim prijevoznicima zabranjeno letenje. Iako se ime takvog prijevoznika, za kojeg Komisija ne zna, neće pojaviti na sigurnosnom popisu, letenje u Europskoj uniji bit će mu zabranjeno zbog zabrane koja se primjenjuje na sve zračne prijevoznike iz te zemlje.
  • Zračnim prijevoznicima na koje se primjenjuje zabrana moglo bi se dopustiti prometovanje u Europskoj uniji tako da od zračnog prijevoznika koji nema zabranu letenja zakupe zrakoplov s posadom uz uvjet da su zadovoljene mjerodavne sigurnosne norme. Zrakoplov koji bi na taj način prometovao mogao bi imati oznaku kao da pripada floti zabranjenog zračnog prijevoznika.

Izjava o ograničenju odgovornosti

  • Ova obavijest služi samo u informativne svrhe i nije pravno obvezujuća. Za konačno tumačenje prava Unije u svakom je slučaju nadležan Sud Europske unije.
  • Europska komisija ne jamči točnost podataka iznesenih ovom web-aplikacijom niti preuzima bilo kakvu odgovornost za štetu koja bi bila posljedica uporabe ove web-aplikacije.
  • Jedina vjerodostojna inačica sigurnosnog popisa EU-a inačica je koja je priložena posljednjoj primjenjivoj Provedbenoj uredbi Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 o uspostavi popisa Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, kako je objavljeno u Službenom listu Europske unije.