Navigointipolku

Additional tools

Air

EU:ssa toimintakieltoon asetettujen lentoyhtiöiden luettelo

Lentoliikenteen turvallisuus on Euroopassa maailman huippuluokkaa täällä sovellettavien lentoturvallisuusstandardien ansiosta. Tiiviissä yhteistyössä EU-maiden turvallisuusviranomaisten, muiden maiden ja kansainvälisten ilmailujärjestöjen kanssa EU pyrkii parantamaan turvallisuusstandardeja kaikkialla maailmassa. Joidenkin lentoyhtiöiden soveltamat käytännöt eivät silti vieläkään täytä kansainvälisesti hyväksyttyjä turvallisuusnormeja.

Lentoturvallisuuden parantamiseksi Euroopan komissio on päättänyt jäsenmaiden lentoturvallisuusviranomaisia kuultuaan asettaa joitakin lentoyhtiöitä toimintakieltoon Euroopan ilmatilassa. Kyseiset yhtiöt on todettu turvallisuuden kannalta vaarallisiksi, ja/tai viranomaiset eivät valvo niiden toimintaa riittävästi.

EU:ssa toimintakieltoon asetettujen lentoyhtiöiden luettelon voi ladata kokonaisuudessaan seuraavasta linkistä. Toimintakieltoon asetettuja yhtiöitä voi myös hakea tämän sivun hakutoiminnolla "Lentoyhtiöiden haku".

Lataa luettelo pdf - 400 KB [400 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)svenska (sv) – päivitetty 16/06/2016

Ensimmäinen luettelo (liite A) sisältää kaikki lentoyhtiöt, jotka on asetettu toimintakieltoon Euroopassa. Toinen luettelo (liite B) sisältää lentoyhtiöt, joiden toimintaa Euroopassa on rajoitettu erityisehdoin. Näitä luetteloja päivitetään säännöllisesti, ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ennen kuin luettelon tietojen pohjalta ryhdytään toimenpiteisiin on aina varmistettava, että käytössä on luettelon viimeisin versio.

Tuorein lehdistötiedote (toimintakieltoon asetetut lentoyhtiöt): IP/16/2176, 16/06/2016

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
  • EU:n turvallisuusluettelo sisältää lentoyhtiöt, jotka Euroopan komissio on päättänyt asettaa joko täydelliseen tai osittaiseen toimintakieltoon Euroopan unionin alueella, koska ne eivät noudata kansainvälisiä turvallisuusstandardeja. Komissio tekee päätöksensä asetuksen (EY) N:o 2111/2005 (14.12.2005) nojalla (asetus yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille) kuultuaan EU:n lentoturvallisuuskomiteaa.
  • Luetteloon lisättyjen lentoyhtiöiden tarkka identiteetti on pyritty varmistamaan mahdollisimman hyvin. Luettelossa on muun muassa mainittu kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kullekin lentoyhtiölle myöntämä yksilöllinen kirjaintunniste, lentoyhtiön kotivaltio sekä lentotoimintaluvan tai toimiluvan numero.
  • Täydellistä varmistusta ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa voitu tehdä, koska tiedot eräistä tunnustetun kansainvälisen ilmailujärjestelmän rajamailla tai kokonaan sen ulkopuolella toimivista lentoyhtiöistä ovat puutteelliset. Sen vuoksi ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että jokin hyvässä uskossa toimiva yhtiö käyttää samaa toiminimeä kuin jokin EU:n luettelossa mainittu lentoyhtiö.
  • Komissio ei myöskään välttämättä tiedä kaikkien sellaisten maiden lentoyhtiöiden nimiä ja muita tietoja, joiden kaikki yhtiöt on asetettu toimintakieltoon. Jos jonkin maan kaikki lentoyhtiöt on asetettu toimintakieltoon, kyseisessä maassa rekisteröidyt yhtiöt eivät saa toimia EU:ssa, vaikka niiden nimi ei olisikaan komission tiedossa ja mukana EU:n turvallisuusluettelossa.
  • Toimintakieltoon asetetulle lentoyhtiölle saatetaan sallia liikennöinti EU:ssa, jos ne käyttävät sellaiselta lentoyhtiöltä vuokrattua konetta miehistöineen, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusnormeja noudatetaan. Lentokoneessa voidaan tällöin käyttää toimintakieltoon asetetun lentoyhtiön tunnuksia.

Vastuuvapauslauseke

  • Tämä huomautus annetaan vain tiedoksi eikä se ole laillisesti sitova. Unionin lainsäädäntöä tulkitsee viime kädessä Euroopan unionin tuomioistuin.
  • Euroopan komissio ei takaa, että tässä verkkosovelluksessa annetut tiedot pitävät paikkansa, eikä se ole vastuussa tämän verkkosovelluksen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
  • Ainoa todistusvoimainen versio EU:n turvallisuusluettelosta on liitteenä uusimmassa sovellettavassa komission täytäntöönpanoasetuksessa, jolla muutetaan yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annettua asetusta (EY) N:o 474/2006.