Навигационна пътека

Additional tools

Air

Списък на авиокомпаниите, забранени във въздушното пространство на ЕС

Въздухоплаването в Европа е сред най-безопасните в света благодарение на ефективното прилагане на високи стандарти. Работейки в тясно сътрудничество с органите по безопасност в страните членки, с други държави и с международни въздухоплавателни организации, Европейският съюз се стреми към повишаване на тези стандарти в целия свят. Някои авиокомпании обаче все още работят в условия, които не съответстват на основни и международно признати равнища за безопасност.

За да се повиши още повече безопасността, Европейската комисия — консултирайки се с органите по безопасност на въздухоплаването в страните членки — реши да забрани на някои авиокомпании да летят в европейското въздушно пространство, тъй като са смятани за опасни и/или за недостатъчно контролирани от съответните национални органи.

Ако искате да видите списъка на забранените авиокомпании, можете да изтеглите документа по-долу (пълен списък) или да търсите на този сайт, като щракнете върху бутона „Търсене на забранени авиокомпании“.

Изтегляне на пълния списък pdf - 400 KB [400 KB] čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) — актуализиран на 16/06/2016

В първия списък (приложение А) фигурират всички авиокомпании, на които се забранява да извършват полети във въздушното пространство на Европа. Във втория списък (приложение Б) са включени авиокомпаниите, на които се налагат ограничения при определени условия. И двата списъка се актуализират редовно и се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Преди да предприемат каквото и да е действие, основано на информацията в тези два списъка, потребителите трябва да се уверят, че разполагат с последната актуализирана версия.

Последно съобщение за медиите: IP/16/2176, 16/06/2016

ИНФОРМАЦИОННО ИЗВЕСТИЕ
  • Списъкът на ЕС за безопасност представлява списък на авиокомпании, които Европейската комисия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 година за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и по съвет на Комитета на ЕС за авиационна безопасност реши да подложи на пълна или частична оперативна забрана в ЕС заради това, че не се придържат към приложимите международни стандарти за безопасност.
  • Бяха положени максимални усилия за проверка на идентичността на всички авиокомпании от списъка на ЕС, включително чрез въвеждането (когато са известни) на специфичните уникални буквени кодове, дадени на всяка авиокомпания от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), на състоянието на сертифицирането и номера на сертификата (или оперативния лиценз) на авиопревозвача.
  • При все това пълна проверка не бе възможна във всички случаи, например поради липсата на информация за някои компании, чиято дейност е на границата на признатия международен авиационен режим или дори излиза извън него. Следователно не може да се изключи вероятността да има авиокомпании, които не са забранени, но действат под същото търговско наименование като това на авиокомпания, включена в списъка на ЕС за безопасност.
  • Също така не е задължително Комисията да знае името и други подробности за всяка авиокомпания, сертифицирана от определена държава, всички авиокомпании от която са предмет на оперативна забрана. Въпреки че името на такава авиокомпания, което не е известно на Комисията, няма да фигурира в списъка, тя все пак има забрана за полети в ЕС заради забраната на всички авиокомпании, регистрирани в тази страна.
  • На въздушен превозвач, който е предмет на оперативна забрана, може да се разреши да работи в ЕС, като използва на "мокър" лизинг летателни апарати на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че са изпълнени съответните стандарти за безопасност. Използваните при подобни операции самолети могат да носят логото на забранената авиокомпания, все едно че принадлежат към нейната флотилия.

Декларация за отказ от отговорност

  • Това известие се публикува само за информация и няма правно обвързващи последици. Във всички случаи Съдът на ЕС е последна инстанция при тълкуването на правото на Съюза.
  • Европейската комисия не гарантира точността на информацията, предоставена от това уеб приложение, нито поема отговорност за щети, произтичащи от използването му.
  • Единствената автентична версия на списъка на ЕС за безопасност е приложената към последния приложим Регламент на Комисията за изпълнение, изменящ Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността така, както е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз.