Sökväg

Additional tools

Air

Ytterligare information

Passagerares rättigheter

Enligt EU-lagstiftningen ska alla resande informeras om vilket flygbolag som faktiskt kommer att utföra en flygning till eller från en EU-flygplats eller som utgör en del av en resa som börjar eller slutar i EU. Och om operatören ändras ska passageraren så snart som möjligt informeras om vilket det nya flygbolaget är.

Mer information om flygpassagerares rättigheter i EU.

Bakgrundsinformation
Lagstiftning