Navigacijski put

Additional tools

Air

Dodatne informacije

Prava putnika

Prema zakonodavstvu EU-a svi putnici moraju biti obaviješteni o identitetu zračnog prijevoznika koji će obavljati let u zračnu luku EU-a ili iz nje ili let koji je dio putovanja koje počinje ili završava u EU-u. Ako se prijevoznik promijeni, putnika treba prvom prilikom obavijestiti o identitetu novog zračnog prijevoznika.

Dodatne informacije o pravima zrakoplovnih putnika u EU-u.

Popratne informacije
Zakonodavstvo

 

Izvješće o primjeni Uredbe (EZ) br. 2111/2005