Sti

Additional tools

Air

Yderligere oplysninger

Flypassagerers rettigheder

I henhold til EU-lovgivningen skal identiteten på et luftfartsselskab, som faktisk opererer fly enten til eller fra en lufthavn i EU eller som led i en rejse, der begynder i EU, oplyses til alle selskabets passagerer. Hvis der skiftes flyoperatør, skal passagererne ved førstkommende lejlighed informeres om det nye luftfartsselskab.

Flere oplysninger om flypassagerers rettigheder i EU.

Baggrundsinformation
Lovgivning