Cesta

Additional tools

Air

Další informace

Práva cestujících

Legislativa EU vyžaduje, aby byli všichni cestující informováni o identitě letecké společnosti, která bude uskutečňovat let na letiště nebo z letiště EU, příp. část letu, který začíná nebo končí v EU. A pokud se provozovatel změní, cestující by měl být při nejbližší příležitosti informován o identitě nové letecké společnosti.

Více informací o právech cestujících leteckých společností v EU.

Základní informace
Právní předpisy
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES
  • Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005
  • Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005
  • po změně...
    Nařízení Komise (EU) č. 273/2010 ze dne 30. března 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství