Idéer till reseplanerare

Under den första tävlingen för smart rörlighet inkom 22 innovativa idéer om hur man kunde utveckla en europeisk multimodal reseplanerare. Varje idé beskrivs med en mening nedan.

Nr

Upphovsman till idén

Idé

Documents

1

AMADEUS IT Group SA – Juan-Jesus Garcia (Spanien)

I AMADEUS framtida multimodala lösning kombineras den nuvarande lösningen för distribution via flyg och den planerade alleuropeiska plattformen för distribution via järnväg.

Idea: PDF pdf - 90 KB [90 KB] English (en)

2

CHAPS spol. s r. o. – Tomas Chlebnican (Tjeckien)

Den rätta arkitekturen för en europeisk multimodal reseplanerare är ett distribuerat system med standardiserat programgränssnitt (API,Application ProgrammingInterface).

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

3

Sophie Demeyer – universitetet i Gent (Belgien)

Med reseplaneraren ROUTiT kan man beräkna den snabbaste resrutten och få uppgift om hur (o)säker den angivna restiden är.

Idea: PDF pdf - 253 KB [253 KB] English (en)

4

NCRS Demokritos – Stelios Thomopoulos (Grekland)

Förslaget gäller att utveckla en öppen plattform av intelligenta multimodala reseplanerare i form av anpassningsbara asynkroniska fildelningsnätverk med konkurrerande och samarbetande reseplaneringstjänster i realtid.

 

5

eNotions – Klaus Homann (Tyskland)

Reseplaneraren TeleportR är en multimodal reseplanerare som fokuserar på lösningar för lokal anslutning, betalning och biljettförsäljning samt multimodal reseassistens. Den visar att det finns ett behov av att kommissionen driver på gemensam teknik och finansieringssystem.

Idea: PDF pdf - 206 KB [206 KB] English (en)

6

European Passengers’ Federation – Josef Schneider (EU)

En europeisk intermodal reseplanerare som ger stöd till avancerade användare av kollektivtrafiken bör ha ett distribuerat system och bygga på ett öppet dataset med tidtabeller.

Idea: PDF pdf - 234 KB [234 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 70 KB [70 KB] English (en)

7

Patrick Gendre (Frankrike)

En kombination av centrallager med hållplatser i kollektivtrafiken, centrallager med öppna informationstjänster och en standardiseringsprocess som främjar interoperabilitet är en nödvändig grund för en hållbar europeisk multimodal reseplanerare.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

8

Damian Hajduk (Polen)

ITS EUROPE 2020: tanken är att senast 2020 ha skapat en verkligt europeisk multimodal reseplanerare för personer (ITSEP) och varor (ITSEG).

Idea: PDF pdf - 141 KB [141 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 454 KB [454 KB] English (en)

9

iRail – Pieter Colpaert (Belgien)

För att reseplaneringen ska fungera som den ska krävs en policy om öppna data och korrekta uppgifter i realtid direkt från reseföretaget (i en integrerad reseplanerare).

Idea: PDF pdf - 93 KB [93 KB] English (en)

10

Isabelle Lantelme (Frankrike)

En multimodal reseplanerare är en europeisk utmaning som gäller planering och prissättning i realtid.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

11

Logica – Mika Vuorio (Finland)

En europeisk multimodal reseplanerare bör vara ett distribuerat system, som sammanlänkar reseplanerare genom öppna programgränssnitt.

Idea: PDF pdf - 112 KB [112 KB] English (en)

12

Penelope Ventures GmbH – Maxim Nohroudi, dr. Tom Kirschbaum (Tyskland)

I reseplaneraren Byebyehello gör du reseplaneringen (enligt dina preferenser för tid, budget och miljö), bokningen och betalningen med ett enda klick. Systemet är distribuerat och använder sig av en A*-dirigeringsalgoritm.

Idea: PDF pdf - 176 KB [176 KB] English (en)

Update: PDF pdf - 6 MB [6 MB] English (en)

13

Ricardo Reis Da Silva (Portugal)

European Aggregated NEtworkSolution (EANES) är ett sätt att planera resor i Web 2.0 som bygger på nätverk.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Annex: PDF pdf - 215 KB [215 KB] English (en)

14

Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) – Rick Warnar (Nederländerna)

Det nationella parkeringsregistret planerar att kombinera parkeringsinformation med befintlig realtidsinformation om vägar och trafikstockningar genom att tillhandahålla data (priser, platser, regler och tillgänglighet) till (inter)nationella reseplanerare.

Idea: PDF pdf - 123 KB [123 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 267 KB [267 KB] English (en)

15

Roger Slevin (Storbritannien)

En europeisk multimodal reseplanerare bör vara en distribuerad reseplanerare bestående av lokala reseplanerare som länkats samman genom ett öppet standardiserat programgränssnitt.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 297 KB [297 KB] English (en)

16

SNCF – Barbara Dalibard (Frankrike)

Mytripset är en vision om en reseplanerare som går från att vara ett klassiskt funktionellt verktyg till att vara en öppen och intuitiv tjänst som är tillgänglig på alla enheter.

 

17

Transport Direct – Nick Illsley (Storbritannien)

Reseplaneraren EuropeanCity toCity Comparison är en tvåstegslösning. Det första steget är att planera den huvudsakliga resan med den alleuropeiska multimodala reseplaneraren. Det andra steget är att planera den lokala resan med hjälp av lokala reseplanerare som kopplats till den huvudsakliga reseplaneraren.

Idea: PDF pdf - 174 KB [174 KB] English (en)

18

Trapeze Group PTI – Nicholas JS Knowles (Storbritannien)

Tanken är att upprätta ett antal enhetliga, integrerade standarder för utbyte av uppgifter om nätverk, tidtabeller och biljettpriser (NeTEx) så att man kan bygga kompletta multimodala reseplanerare på Europanivå.

 

19

TravelStoreMaker.com – John Hazlewood (Bulgarien)

TravelStoreMaker.com planerar att utöka sin nuvarande internetbokningsteknik (IBE, Internet Booking Engine) till att även omfatta andra resesätt än flygresor, och därmed skapa en multimodal reseplanerare.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Annex: PDF pdf - 859 KB [859 KB] English (en)

20

Trenitalia – Davide Pifferi (Italien)

Reseplaneraren Le Frecce som ska lanseras 2012–2013 kommer att bygga på en abstraktionsmodell i fyra lager med lagerspecifika interoperabilitetsprotokoll.

 

21

UIC, International Union ofRailways – Michael Stevns (Frankrike)

Tanken är att inkludera många miljöpåverkansmått (miljömodul för att kunna göra goda miljöval vid reseplaneringen) i de vinnande reseplanerarna och idéerna. (Detta är enmetaidé, ett möjligt tillägg till den vinnande idén och reseplaneraren)

 

22

UITP, International Association ofPublic Transport (Belgien)

UITP:s allmänna ståndpunkt om multimodala reseplanerare på Europanivå är att det behövs en gemensam ram (distribuerat system), en uppförandekod och standardiserade programgränssnitt.

Idea: PDF pdf - 471 KB [471 KB] English (en)

Senaste uppdatering: 15/01/2013 | Till början