Pomysły na narzędzia do planowania podróży

W ramach pierwszej edycji konkursu na temat inteligentnej mobilności zgłoszono 22 innowacyjne pomysły na opracowanie europejskiego multimodalnego systemu planowania podróży. Poniżej znajdują się jednozdaniowe opisy każdego z nich.

Nr

Autor

Pomysł

Documents

1

AMADEUS IT Group SA – Juan-Jesus Garcia (Hiszpania)

Przyszłe rozwiązanie multimodalne AMADEUS będzie połączeniem istniejącego narzędzia do dystrybucji oferty transportu lotniczego i planowanej paneuropejskiej platformy dystrybucji produktów kolejowych.

Idea: PDF pdf - 90 KB [90 KB] English (en)

2

CHAPS spol. s r. o. – Tomas Chlebnican (Czechy)

Odpowiednią architekturą dla europejskiego multimodalnego narzędzia do planowania podróży jest system rozproszony ze standardowym API (interfejsem programowania aplikacji).

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

3

Sophie Demeyer – Uniwersytet Gandawski (Belgia)

System planowania ROUTiT umożliwia znalezienie najszybszej trasy i przekazuje informacje o (nie)pewności czasu podróży.

Idea: PDF pdf - 253 KB [253 KB] English (en)

4

NCRS Demokritos – Stelios Thomopoulos (Grecja)

Propozycja polega na opracowaniu otwartej platformy inteligentnego multimodalnego systemu planowania podróży w formie adaptacyjnych asynchronicznych sieci typu p2p obejmujących świadczone w czasie rzeczywistym konkurencyjne i współpracujące ze sobą usługi tworzenia harmonogramów podróży.

 

5

eNotions – Klaus Homann (Niemcy)

Multimodalny system planowania podróży TeleportR oferuje rozwiązanie problemu „ostatniego kilometra” (ang. „last mile”), możliwość kupowania biletów, różne opcje płatności oraz możliwość korzystania z multimodalnego asystenta podróży. Pomysł wskazuje również na potrzebę opracowania przez UE wspólnej technologii i programów finansowania.

Idea: PDF pdf - 206 KB [206 KB] English (en)

6

Europejska Federacja Pasażerów – Josef Schneider (UE)

Europejskie intermodalne narzędzie do planowania podróży, które może wesprzeć zaawansowanego użytkownika transportu publicznego, powinno przyjąć postać systemu rozproszonego i opierać się na otwartym zbiorze danych pochodzących z rozkładów jazdy.

Idea: PDF pdf - 234 KB [234 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 70 KB [70 KB] English (en)

7

Patrick Gendre (Francja)

Nieodzowną podstawą stworzenia „zrównoważonych” europejskich multimodalnych systemów planowania podróży jest połączenie bazy przystanków transportu publicznego, dostępnych usług informacyjnych oraz promującego współdziałanie procesu standaryzacji.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

8

Damian Hajduk (Polska)

ITS EUROPE 2020: pomysł polega na stworzeniu do 2020 r. prawdziwie europejskiego multimodalnego systemu planowania przewozu osób (ITSEP) i transportu dóbr (ITSEG).

Idea: PDF pdf - 141 KB [141 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 454 KB [454 KB] English (en)

9

iRail – Pieter Colpaert (Belgia)

Skuteczne planowanie podróży jest możliwe dzięki wykorzystaniu ogólnie dostępnych danych ( ang. „open data”) i otrzymywaniu dokładnych informacji w czasie rzeczywistym bezpośrednio od operatora (w ramach zintegrowanego systemu planowania).

Idea: PDF pdf - 93 KB [93 KB] English (en)

10

Isabelle Lantelme (Francja)

Multimodalny system planowania podróży to europejskie wyzwanie dotyczące tworzenia harmonogramów podróży i przedstawiania ich cen w czasie rzeczywistym.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

11

Logica – Mika Vuorio (Finlandia)

Europejskie multimodalne narzędzie do planowania podróży powinno przyjąć formę systemu rozproszonego, łączącego różne lokalne planery poprzez otwarty interfejs API.

Idea: PDF pdf - 112 KB [112 KB] English (en)

12

Penelope Ventures GmbH – Maxim Nohroudi, dr. Tom Kirschbaum (Niemcy)

Narzędzie Byebyehello proponuje możliwość zaplanowania podróży (zgodnie z preferencjami podróżnego dotyczącymi szybkości podróży, jej ceny lub wpływu na środowisko), dokonania rezerwacji i wykonania płatności jednym kliknięciem. Wykorzystuje ono rozwiązanie rozproszone z algorytmem routingu A*.

Idea: PDF pdf - 176 KB [176 KB] English (en)

Update: PDF pdf - 6 MB [6 MB] English (en)

13

Ricardo Reis Da Silva (Portugalia)

European Aggregated NEtwork Solution (EANES) bazuje na społecznościowym podejściu do planowania podróży i technologii Web 2.0.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Annex: PDF pdf - 215 KB [215 KB] English (en)

14

Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) – Rick Warnar (Holandia)

Celem Krajowego Rejestru Parkowania jest połączenie wiedzy na temat miejsc parkingowych z aktualnymi informacjami o trasach i ruchu poprzez dostarczanie danych (o opłatach, lokalizacjach, regulacjach i dostępności miejsc parkingowych) do krajowych i międzynarodowych systemów planowania podróży.

Idea: PDF pdf - 123 KB [123 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 267 KB [267 KB] English (en)

15

Roger Slevin (Wielka Brytania)

Europejski multimodalny system planowania podróży powinien mieć formę modelu rozproszonego, składającego się z lokalnych systemów połączonych otwartym standardowym API.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 297 KB [297 KB] English (en)

16

SNCF – Barbara Dalibard (Francja)

Mytripset to wizja planera podróży, która zamierza odejść od modelu klasycznego funkcjonalnego narzędzia, aby stworzyć otwarty i intuicyjny system dostępny na wszystkich urządzeniach.

 

17

Transport Direct – Nick Illsley (Wielka Brytania)

System planowania podróży European City to City Comparison to rozwiązanie dwuetapowe. Pierwszy etap polega na zaplanowaniu podróży między poszczególnymi miastami przy użyciu paneuropejskiego multimodalnego planera. Następnie należy zaplanować podróż miejscową z wykorzystaniem lokalnych systemów planowania podróży połączonych z wcześniej wspomnianym rozwiązaniem globalnym.

Idea: PDF pdf - 174 KB [174 KB] English (en)

18

Trapeze Group PTI – Nicholas JS Knowles (Wielka Brytania)

Pomysł ten zakłada stworzenie zestawu jednolitych, zintegrowanych standardów wymiany danych o sieci, rozkładach jazdy i opłatach (NeTEx), umożliwiając opracowanie kompleksowych multimodalnych systemów planowania podróży na skalę europejską.

 

19

TravelStoreMaker.com – John Hazlewood (Bułgaria)

TravelStoreMaker.com proponuje rozszerzenie swojej aktualnej technologii Internet Booking Engine (IBE) w celu zintegrowania również innych środków transportu, nie tylko transportu lotniczego, i stworzenie multimodalnego systemu planowania podróży.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Annex: PDF pdf - 859 KB [859 KB] English (en)

20

Trenitalia – Davide Pifferi (Włochy)

System planowania podróży Le Frecce, który zostanie udostępniony w latach 2012-2013, będzie czterowarstwowym modelem abstrakcyjnym z protokołami współdziałania dla poszczególnych warstw.

 

21

UIC, Międzynarodowy Związek Kolei – Michael Stevns (Francja)

Pomysł ten zakłada dołączenie kompleksowych ocen oddziaływania na środowisko (modułu środowiskowego dla ekologicznego systemu planowania podróży) do zwycięskich pomysłów i systemów planowania podróży. (Jest to pewna idea nadrzędna, potencjalny dodatek do zwycięskiego pomysłu i systemu planowania podróży.)

 

22

UITP, Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (Belgia)

Zasadnicze stanowisko UITP w sprawie europejskiej idei multimodalnych systemów planowania podróży opiera się na potrzebie zdefiniowania wspólnych ram działania (systemu rozproszonego), zasad postępowania i standardowego API.

Idea: PDF pdf - 471 KB [471 KB] English (en)

Ostatnia aktualizacja: 15/01/2013 | Początek strony