Reittioppaiden kehitysideoita

Ensimmäiseen älykkään liikkuvuuden haasteeseen saapui 22 innovatiivista kehitysideaa eurooppalaisen multimodaalisen reittioppaan kehittämiseksi. Kehitysideoiden sisällöt löytyvät alta.

No.

Kehitysidean esittäjä

Kehitysidea

Documents

1

AMADEUS IT Group SA - Juan-Jesus Garcia (Espanja)

AMADEUS-yhtymän tulevaisuuden multimodaaliratkaisussa yhdistyvät nykyisen lentoliikenteen ja suunnitellun yleiseurooppalaisen rautatieliikenteen tarjonta.

Idea: PDF pdf - 90 KB [90 KB] English (en)

2

CHAPS spol. s r. o. - Tomas Chlebnican (Tšekin tasavalta)

Oikea arkkitehtuuri eurooppalaiselle multimodaaliselle reittioppaalle on hajautettu järjestelmä ja standardoitu ohjelmointirajapinta.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

3

Sophie Demeyer – Gentin yliopisto (Belgia)

ROUTiT-opas laskee nopeimman reitin ja tarjoaa tietoa matka-ajan (epä)varmuudesta.

Idea: PDF pdf - 253 KB [253 KB] English (en)

4

NCRS Demokritos – Stelios Thomopoulos (Kreikka)

Tarkoituksena on kehittää avoin alusta älykkäille multimodaalisille aikataulupalveluille kilpailevista ja koordinoiduista reaaliaikaisista aikataulupalveluista koostuvien mukautuvien asynkronisten vertaisverkostojen muodossa.

 

5

eNotions – Klaus Homann (Saksa)

TeleportR on multimodaalinen reittiopas, joka keskittyy erityisesti viimeisen ketjun ratkaisuihin, maksu- ja lipunostovaihtoehtoihin ja multimodaalisen matkustusassistentin toimintoihin. Se korostaa tarvetta yhteisten teknologia- ja rahoitusjärjestelmien kehittämiseksi Euroopan yhteisössä.

Idea: PDF pdf - 206 KB [206 KB] English (en)

6

European Passengers’ Federation - Josef Schneider (EU)

Eurooppalainen intermodaalisen reittioppaan tulee tukea julkisen liikenteen käyttäjiä ja perustua hajautettuun järjestelmään ja aikataulutiedoista muodostuvaan avoimeen alustaan.

Idea: PDF pdf - 234 KB [234 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 70 KB [70 KB] English (en)

7

Patrick Gendre (Ranska)

“Kestävä” eurooppalainen multimodaalinen reittiopas perustuu julkisen liikenteen ja avointen tietopalveluiden tietovarastoihin sekä yhteentoimivuutta edistävään standardointiprosessiin.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

8

Damian Hajduk (Puola)

ITS EUROPE 2020: tarkoituksena on luoda aidosti eurooppalainen multimodaalinen reittiopas matkustajia (ITSEP) ja tavaroita (ITSEG) varten vuoteen 2020 mennessä.

Idea: PDF pdf - 141 KB [141 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 454 KB [454 KB] English (en)

9

iRail - Pieter Colpaert (Belgia)

Hyvän reittioppaan perusedellytyksiin kuuluvat avoin tietopolitiikka sekä reaaliaikainen täsmällinen tieto, jota saadaan suoraan operaattorilta (integroitu ratkaisu).

Idea: PDF pdf - 93 KB [93 KB] English (en)

10

Isabelle Lantelme (Ranska)

Multimodaalinen reittiopas on reaaliaikaisia aikataulu- ja hintatietoja koskeva eurooppalainen haaste.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

11

Logica – Mika Vuorio (Suomi)

Eurooppalainen multimodaalinen reittiopas tulisi perustua hajautettuun järjestelmään, jossa reittioppaat yhdistetään avoimen ohjelmointirajapinnan avulla.

Idea: PDF pdf - 112 KB [112 KB] English (en)

12

Penelope Ventures GmbH – Maxim Nohroudi, Tri Tom Kirschbaum (Saksa)

Byebyehello -reittiopas yhdistää matkan suunnittelun (matkan keston, budjetin, ympäristönäkökohtien mukaan) sekä varaus- ja maksupalvelut yhdellä hiiren näpäytyksellä. Se hyödyntää hajautettua järjestelmää ja A* -reititysalgoritmia.

Idea: PDF pdf - 176 KB [176 KB] English (en)

Update: PDF pdf - 6 MB [6 MB] English (en)

13

Ricardo Reis Da Silva (Portugali)

European Aggregated Network Solution (EANES) on yhteisöllinen lähestymistapa reittioppaisiin Web 2.0-ympäristössä.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Annex: PDF pdf - 215 KB [215 KB] English (en)

14

Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) – Rick Warnar (Alankomaat)

Pysäköinninvalvonnan (SHVP) tarkoituksena on yhdistää tietoa pysäköinnistä käytössä oleviin reitteihin ja ruuhkiin reaaliaikaisesti ja tarjota sitä (ml. tietoa tiemaksuista, sijainneista, säännöksistä ja saatavuudesta) kansallisille ja kansainvälisille reittioppaille.

Idea: PDF pdf - 123 KB [123 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 267 KB [267 KB] English (en)

15

Roger Slevin (Yhdistynyt kuningaskunta)

Eurooppalaisen multimodaalisen reittioppaan tulisi olla hajautettu järjestelmä, joka koostuu paikallisista oppaista ja jotka on yhdistetty avoimen standardoidun ohjelmointirajapinnan avulla.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 297 KB [297 KB] English (en)

16

SNCF – Barbara Dalibard (Ranska)

Mytripset on visio tulevaisuuden reittioppaasta, jossa on siirrytty pois perinteisistä työkaluista avoimiin ja intuitiivisiin palveluihin, jotka ovat käytettävissä eri laitteissa.

 

17

Transport Direct – Nick Illsley (Yhdistynyt kuningaskunta)

European City to City Comparison -reittiopas on kaksivaiheinen järjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan reitin runko hyödyntämällä yleiseurooppalaista reittiopasta. Toisessa vaiheessa suunnitellaan paikallinen reitti hyödyntämällä paikallisia reittioppaita, jotka ovat yhteydessä runkojärjestelmään.

Idea: PDF pdf - 174 KB [174 KB] English (en)

18

Trapeze Group PTI – Nicholas JS Knowles (Yhdistynyt kuningaskunta)

Ajatuksena on luoda yhtenäiset ja integroidut standardit, joiden avulla voidaan vaihtaa verkosto-, aikataulu- ja hintatietoa (NeTEx) ja siten luoda täydellinen multimodaalinen reittiopas Euroopan mittakaavassa.

 

19

TravelStoreMaker.com – John Hazlewood (Bulgaria)

TravelStoreMaker.com pyrkii laajentamaan sen nykyistä IBE-varausrobottitekniikkaa muihinkin liikennemuotoihin lentoliikenteen lisäksi ja luomaan multimodaalisen reittioppaan.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Annex: PDF pdf - 859 KB [859 KB] English (en)

20

Trenitalia – Davide Pifferi (Italia)

Vuonna 2012 tai 2013 julkaistava Le Frecce -reittioppaassa on nelikerroksinen abstraktimalli, joka hyödyntää kerroskohtaista yhteentoimivuuden protokollaa.

 

21

UIC, International Union of Railways – Michael Stevns (Ranska)

Tarkoituksena on sisällyttää laaja ympäristövaikutusten mittausjärjestelmä (ympäristömoduuli  ympäristöystävälliseen reittisuunnitteluun) voittajareittioppaiden ja -kehitysideoiden yhteyteen. (Tämä on metaidea, mahdollinen lisäys voittajaoppaaseen tai -kehitysideaan)

 

22

UITP, International Association of Public Transport (Belgia)

UITP:n käsitys eurooppalaisesta reittioppaasta on, että yhteiselle kehykselle (hajautetulle järjestelmälle), käytännesäännöille ja standardoidulle ohjelmointirajapinnalle on tarvetta.

Idea: PDF pdf - 471 KB [471 KB] English (en)

Viimeisin päivitys: 15/01/2013 | Sivun alkuun