Ideed reisiplaneerijatele

Aruka liikuvuse esimese konkursi raames esitati 22 uudset ideed, kuidas arendada üleeuroopalisi mitmeliigilisi reisiplaneerijaid. Järgnevas tabelis kirjeldatakse lühidalt igat ideed.

Nr

Idee autor

Idee

Documents

1

AMADEUS IT Group SA – Juan-Jesus Garcia (Hispaania)

AMADEUSe tulevases mitmeliigilises lahenduses on praegune lendude müügirakendus ühendatud kavandatava üleeuroopalise rongipiletite müügiplatvormiga.

Idea: PDF pdf - 90 KB [90 KB] English (en)

2

CHAPS spol. s r. o. – Tomas Chlebnican (Tšehhi Vabariik)

Euroopa mitmeliigilise reisiplaneerija õige ülesehitus oleks standardse rakendusliidesega hajussüsteem.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

3

Sophie Demeyer – Genti ülikool (Belgia)

ROUTiT planeerija võimaldab arvutada kiireima teekonna ja pakub teavet sõiduaja (eba)kindluse kohta.

Idea: PDF pdf - 253 KB [253 KB] English (en)

4

NCRS Demokritos – Stelios Thomopoulos (Kreeka)

Ettepanek luua nutika mitmeliigilise reisiplaneerija avatud platvorm konkureerivate ja koostööd tegevate reaalajaliste broneerimisteenuste adaptiivse asünkroonse võrdõigusvõrgu kujul.

 

5

eNotions – Klaus Homann (Saksamaa)

TeleportR reisiplaneerija on mitmeliigiline planeerija, mis keskendub nn viimase teekonnaetapi lahenduste, pileti ja maksmisega seonduvate võimaluste ning mitmeliigilise reisiabilise pakkumisele. See rõhutab EÜ vajadust edendada ühiseid tehnoloogilisi ja rahastamisskeeme.

Idea: PDF pdf - 206 KB [206 KB] English (en)

6

Euroopa Reisijate Föderatsioon – Josef Schneider (EL)

Euroopa erinevate transpordiliikide vaheline reisiplaneerija, mis suudab pakkuda tuge edumeelsele ühistranspordi kasutajale, peaks olema sõidugraafikute avatud andmestikul põhinev hajussüsteem.

Idea: PDF pdf - 234 KB [234 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 70 KB [70 KB] English (en)

7

Patrick Gendre (Prantsusmaa)

„Jätkusuutlikule” Euroopa mitmeliigilisele reisiplaneerijale vajalik alus on kombinatsioon ühistranspordi peatuste andmevaramust, avatud teabeteenuste andmevaramust ja standardiseerimisprotsessi edendavast koostalitlusvõimest.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

8

Damian Hajduk (Poola)

ITS EUROPE 2020: selle idee on luua aastaks 2020 tõeliselt üleeuroopaline mitmeliigiline reisiplaneerija inimestele (ITSEP) ja kaupadele (ITSEG).

Idea: PDF pdf - 141 KB [141 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 454 KB [454 KB] English (en)

9

iRail – Pieter Colpaert (Belgia)

Eduka reisiplaneerimise eeltingimused on avatud andmepoliitika ja reaalajas täpne teave, mis on saadud otse operaatorilt (integreeritud planeerimisrakendusega).

Idea: PDF pdf - 93 KB [93 KB] English (en)

10

Isabelle Lantelme (Prantsusmaa)

Mitmeliigiline reisiplaneerija pakub Euroopale väljakutset seoses reaalajas sõidugraafikute ja hindadega.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

11

Logica – Mika Vuorio (Soome)

Euroopa mitmeliigiline reisiplaneerija peaks olema hajussüsteem, mis ühendab reisiplaneerijaid avatud rakendusliideste kaudu.

Idea: PDF pdf - 112 KB [112 KB] English (en)

12

Penelope Ventures GmbH – Maxim Nohroudi, dr Tom Kirschbaum (Saksamaa)

Byebyehello reisiplaneerijas on ühendatud reisi planeerimine (aja, eelarve, keskkonnaeelistuste alusel), reserveerimine ja maksmine ühe hiireklõpsuga. Selles kasutatakse hajuslähenemist A* marsruutimisalgoritmi baasil.

Idea: PDF pdf - 176 KB [176 KB] English (en)

Update: PDF pdf - 6 MB [6 MB] English (en)

13

Ricardo Reis Da Silva (Portugal)

European Aggregated NEtwork Solution (EANES) on kogukonnale suunatud lähenemine reisi planeerimisele Web 2.0 baasil.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Annex: PDF pdf - 215 KB [215 KB] English (en)

14

Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) – Rick Warnar (Madalmaad)

Riiklik Parkimisregister kavatseb ühendada parkimisteabe olemasoleva reaalajalise liiklusummikute ja teekonnateabega, pakkudes andmeid (hindade, asukohtade, eeskirjade ja saadavuse kohta) rahvusvahelistele või siseriiklikele reisipaneerijatele.

Idea: PDF pdf - 123 KB [123 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 267 KB [267 KB] English (en)

15

Roger Slevin (Ühendkuningriik)

Euroopa mitmeliigiline reisiplaneerija peaks olema hajussüsteem, mis koosneb avatud standardsete rakendusliideste kaudu ühendatud kohalikest planeerijatest.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 297 KB [297 KB] English (en)

16

SNCF – Barbara Dalibard (Prantsusmaa)

Mytripset on tulevikunägemus reisiplaneerijast, mis tahaks muutuda klassikalisest funktsionaalsest vahendist avatud ja intuitiivseks teenuseks, mida saab kasutada kõigi seadmetega.

 

17

Transport Direct – Nick Illsley (Ühendkuningriik)

European City to City Comparison reisiplaneerija on kaheastmeline lahendus. Esimeses etapis kavandatakse kaugreis üleeuroopalise mitmeliigilise kaugreiside planeerijaga. Teises etapis kavandatakse kohalik reis kaugreiside planeerijaga ühendatud kohalike reisiplaneerijatega.

Idea: PDF pdf - 174 KB [174 KB] English (en)

18

Trapeze Group PTI – Nicholas JS Knowles (Ühendkuningriik)

Idee on kehtestada ühtsed, integreeritud andmevõrgustiku, graafikute ja hinnateabe (NeTEx) standardid, mis võimaldaksid luua terviklikke mitmeliigilisi reisiplaneerijaid Euroopa tasandil.

 

19

TravelStoreMaker.com – John Hazlewood (Bulgaaria)

TravelStoreMaker.com kavatseb laiendada oma praeguse veebipõhise broneerimismootori tehnoloogiat, integreerides muid transpordiliike peale lennutranspordi ja luues mitmeliigilise reisiplaneerija.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Annex: PDF pdf - 859 KB [859 KB] English (en)

20

Trenitalia – Davide Pifferi (Itaalia)

Le Frecce reisiplaneerija, mis käivitatakse 2012–2013, on loodud neljakihilise abstraktsioonimudeli põhjal kihispetsiifilise koostalitlusvõime protokolliga.

 

21

Rahvusvaheline Raudteeliit (UIC) – Michael Stevns (Prantsusmaa)

Idee on kaasata konkursi võitnud reisiplaneerijates ja ideedes ekstensiivset keskkonnamõju mõõtmist (keskkonnasäästliku reisiplaneerimise keskkonnamoodul). (See onmeta-idee, võimalik lisarakendus konkursi võitnud ideele ja reisiplaneerijale)

 

22

Ühistranspordi Rahvusvaheline Assotsiatsioon (UITP) (Belgia)

UITP üldine seisukoht Euroopa lähenemisviisi kohta mitmeliigilistele reisiplaneerijatele on, et on vaja ühtset raamistikku (hajussüsteemi), tegutsemispõhimõtteid ja standardseid rakendusliideseid.

Idea: PDF pdf - 471 KB [471 KB] English (en)

Viimati muudetud: 15/01/2013 | Üles