Ιδεεσ Για Προγραμματιστεσ Ταξιδιων

Στο πλαίσιο του 1ου Διαγωνισμού Ευφυούς Κινητικότητας, υποβλήθηκαν 22 καινοτόμες ιδέες για τον τρόπο ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού προγραμματιστή πολυτροπικών μετακινήσεων. Παρακάτω θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή για καθεμία από αυτές.

Αριθ.

Εμπνευστής της ιδέας

Ιδέα

Documents

1

AMADEUS IT Group SA - Juan-Jesus Garcia (Ισπανία)

Η μελλοντική πολυτροπική λύση του AMADEUS θα συνδυάζει το υφιστάμενο σύστημα διανομής για αεροπορικές μετακινήσεις και τη σχεδιαζόμενη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα διανομής για σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Idea: PDF pdf - 90 KB [90 KB] English (en)

2

CHAPS spol. s r. o. - Tomas Chlebnican (Τσεχική Δημοκρατία)

Η σωστή αρχιτεκτονική για έναν ευρωπαϊκό προγραμματιστή πολυτροπικών μετακινήσεων είναι ένα κατανεμημένο σύστημα με τυποποιημένο API (Application Programming Interface – Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών).

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

3

Sophie Demeyer – Πανεπιστήμιο Γάνδης (Βέλγιο)

Ο προγραμματιστής ROUTiT παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού της ταχύτερης διαδρομής και ενημερώνει για την ασφαλή ή μη πρόβλεψη του χρόνου ταξιδιού.

Idea: PDF pdf - 253 KB [253 KB] English (en)

4

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – Στέλιος Θωμόπουλος (Ελλάδα)

Η πρόταση συνίσταται στην ανάπτυξη μιας ανοικτής πλατφόρμας για έναν ευφυή προγραμματιστή πολυτροπικών μετακινήσεων με τη μορφή προσαρμόσιμων ασύγχρονων δικτύων ομότιμου προς ομότιμο (p2p) με ανταγωνιζόμενες και συνεργαζόμενες υπηρεσίες προγραμματισμού σε πραγματικό χρόνο.

 

5

eNotions – Klaus Homann (Γερμανία)

Ο προγραμματιστής ταξιδιών TeleportR είναι ένας πολυτροπικός προγραμματιστής και βοηθός πολυτροπικών μετακινήσεων, που εστιάζει στο τελευταίο χιλιόμετρο των διαδρομών, και στις επιλογές πληρωμής και προμήθειας εισιτηρίων. Υποστηρίζει την ανάγκη προώθησης κοινής τεχνολογίας και χρηματοδοτικών προγραμμάτων από την ΕΕ.

Idea: PDF pdf - 206 KB [206 KB] English (en)

6

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επιβατών - Josef Schneider (ΕΕ)

Για να υποστηρίξει σύνθετες απαιτήσεις των χρηστών των δημόσιων συγκοινωνιών, ένας ευρωπαϊκός διατροπικός προγραμματιστής μετακινήσεων πρέπει να αποτελεί κατανεμημένο σύστημα και να βασίζεται σε ένα ανοικτό σύνολο δεδομένων των προγραμμάτων δρομολογίων.

Idea: PDF pdf - 234 KB [234 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 70 KB [70 KB] English (en)

7

Patrick Gendre (Γαλλία)

Αναγκαίο θεμέλιο για «βιώσιμους» ευρωπαϊκούς προγραμματιστές πολυτροπικών μετακινήσεων είναι ο συνδυασμός ενός χώρου αποθήκευσης των στάσεων των δημόσιων συγκοινωνιών, ενός χώρου αποθήκευσης ανοικτών υπηρεσιών πληροφόρησης και μιας διαδικασίας τυποποίησης που να προωθεί τη διαλειτουργικότητα.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

8

Damian Hajduk (Πολωνία)

ITS EUROPE 2020: η ιδέα συνίσταται στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού προγραμματιστή πολυτροπικών μεταφορών για πρόσωπα (ITSEP) και αγαθά (ITSEG) έως το 2020.

Idea: PDF pdf - 141 KB [141 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 454 KB [454 KB] English (en)

9

iRail - Pieter Colpaert (Βέλγιο)

Τα προαπαιτούμενα για τον επιτυχή προγραμματισμό ταξιδιών είναι μια πολιτική ανοικτών δεδομένων και η ακριβής πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο που παρέχεται απευθείας από τις επιχειρήσεις (στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης λύσης προγραμματισμού).

Idea: PDF pdf - 93 KB [93 KB] English (en)

10

Isabelle Lantelme (Γαλλία)

Ο προγραμματιστής πολυτροπικών μετακινήσεων αποτελεί μια πρόκληση για την Ευρώπη, ως προς τον προγραμματισμό και την τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

11

Logica – Mika Vuorio (Φινλανδία)

Ένας ευρωπαϊκός προγραμματιστής πολυτροπικών μετακινήσεων πρέπει να αποτελεί κατανεμημένο σύστημα, που να συνδέει προγραμματιστές ταξιδιών μέσω ανοικτών API.

Idea: PDF pdf - 112 KB [112 KB] English (en)

12

Penelope Ventures GmbH – Maxim Nohroudi, δρ Tom Kirschbaum (Γερμανία)

Ο προγραμματιστής ταξιδιών Byebyehello συνδυάζει το σχεδιασμό της διαδρομής (λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο, τον προϋπολογισμό και τις περιβαλλοντικές προτιμήσεις), τις κρατήσεις εισιτηρίων και την πληρωμή στο πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Χρησιμοποιεί μια κατανεμημένη προσέγγιση με αλγόριθμο δρομολόγησης Α*.

Idea: PDF pdf - 176 KB [176 KB] English (en)

Update: PDF pdf - 6 MB [6 MB] English (en)

13

Ricardo Reis Da Silva (Πορτογαλία)

Το European Aggregated NEtwork Solution (EANES) είναι μια προσέγγιση του προγραμματισμού ταξιδιών προσανατολισμένη στην κοινότητα, σε Web 2.0.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Annex: PDF pdf - 215 KB [215 KB] English (en)

14

Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) – Rick Warnar (Κάτω Χώρες)

Το Εθνικό Μητρώο Στάθμευσης σχεδιάζει το συνδυασμό πληροφοριών στάθμευσης με την υφιστάμενη παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για διαδρομές και κυκλοφοριακή συμφόρηση, μέσω της παροχής δεδομένων (χρεώσεις, τοποθεσίες, κανονισμοί και διαθεσιμότητα) σε εθνικούς ή διεθνείς προγραμματιστές διαδρομών.

Idea: PDF pdf - 123 KB [123 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 267 KB [267 KB] English (en)

15

Roger Slevin (Ηνωμένο Βασίλειο)

Ο ευρωπαϊκός προγραμματιστής πολυτροπικών μετακινήσεων πρέπει να είναι κατανεμημένος και να συγκροτείται από τοπικούς προγραμματιστές συνδεδεμένους μέσω ενός ανοικτού, τυποποιημένου API.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 297 KB [297 KB] English (en)

16

SNCF – Barbara Dalibard (Γαλλία)

To Mytripset αποτελεί ένα όραμα για έναν προγραμματιστή ταξιδιών που επιθυμεί να μετεξελιχθεί από ένα κλασικό λειτουργικό εργαλείο σε μια ανοικτή, εύχρηστη υπηρεσία, διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές.

 

17

Transport Direct – Nick Illsley (Ηνωμένο Βασίλειο)

Ο προγραμματιστής ταξιδιών European City to City Comparison είναι μια λύση δύο βημάτων. Το πρώτο συνίσταται στο σχεδιασμό της κύριας διαδρομής, χρησιμοποιώντας τον πανευρωπαϊκό προγραμματιστή πολυτροπικών μετακινήσεων. Το δεύτερο, στο σχεδιασμό της τοπικής διαδρομής, χρησιμοποιώντας τοπικούς προγραμματιστές ταξιδιών συνδεδεμένους με τον προγραμματιστή της κύριας διαδρομής.

Idea: PDF pdf - 174 KB [174 KB] English (en)

18

Trapeze Group PTI – Nicholas JS Knowles (Ηνωμένο Βασίλειο)

Η ιδέα συνίσταται στη δημιουργία ενός συνόλου ομοιόμορφων, ενοποιημένων προτύπων για την ανταλλαγή δεδομένων δικτύων, προγραμμάτων δρομολογίων και τιμών εισιτηρίων (NeTEx), που θα επιτρέψει την ανάπτυξη πλήρων προγραμματιστών πολυτροπικών μετακινήσεων ευρωπαϊκής κλίμακας.

 

19

TravelStoreMaker.com – John Hazlewood (Βουλγαρία)

Η TravelStoreMaker.com προτείνει την επέκταση της τεχνολογίας της υφιστάμενης Μηχανής Διαδικτυακών Κρατήσεών της (Internet Booking Engine – IBE), προκειμένου να ενσωματώσει άλλους τρόπους μεταφοράς εκτός της αεροπορικής και να δημιουργήσει έναν πολυτροπικό προγραμματιστή μετακινήσεων.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Annex: PDF pdf - 859 KB [859 KB] English (en)

20

Trenitalia – Davide Pifferi (Ιταλία)

Ο προγραμματιστής ταξιδιών LeFrecce, ο οποίος θα αρχίσει τη λειτουργία του το 2012-2013, θα αποτελεί ένα πρότυπο αφαίρεσης τεσσάρων επιπέδων με πρωτόκολλο διαλειτουργικότητας χωριστά για κάθε επίπεδο.

 

21

UIC, Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων – Michael Stevns (Γαλλία)

Η ιδέα έγκειται στην ενσωμάτωση στους προγραμματιστές ταξιδιών και στις ιδέες που θα νικήσουν διεξοδικών μετρήσεων περιβαλλοντικού αντίκτυπου (Περιβαλλοντικό δομικό στοιχείο για Οικολογικά Υπεύθυνο Προγραμματισμό Ταξιδιών). (Πρόκειται για μετα-ιδέα, που μπορεί να υλοποιηθεί ως πρόσθετο στις ιδέες και τους προγραμματιστές ταξιδιών που θα νικήσουν)

 

22

UITP, Διεθνής Ένωση Δημόσιων Μεταφορών (Βέλγιο)

Γενική θέση της UITP για την ευρωπαϊκή προσέγγιση στους προγραμματιστές πολυτροπικών μετακινήσεων είναι ότι υφίσταται ανάγκη για κοινό πλαίσιο (κατανεμημένο σύστημα), κώδικα δεοντολογίας και τυποποιημένα API.

Idea: PDF pdf - 471 KB [471 KB] English (en)

Τελευταία ενημέρωση: 15/01/2013 | Αρχή σελίδας