Nápady pro plánovače cest

V rámci 1. soutěže inteligentní mobility bylo předloženo 22 inovativních nápadů týkajících se toho, jak vytvořit skutečně evropský multimodální plánovač cest. Popis všech těchto nápadů v rozsahu jedné věty uvádíme níže.

Č.

Autor nápadu

Nápad

Documents 

1

AMADEUS IT Group SA – Juan-Jesus Garcia (Španělsko)

Budoucí multimodální řešení projektu AMADEUS bude kombinovat stávající řešení rozložení letecké dopravy a plánovanou platformu pro celoevropské rozložení železniční dopravy.

Idea: PDF pdf - 90 KB [90 KB] English (en)

2

CHAPS spol. s r. o. – Tomáš Chlebničan (Česká republika)

Ta pravá architektura pro evropský multimodální plánovač cest je distribuovaný systém se standardizovaným rozhraním API (Application Programming Interface).

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

3

Sophie Demeyer – Univerzita v Gentu (Belgie)

Plánovač ROUTiT umožňuje výpočet nejrychlejší trasy a poskytuje informace o (ne)jistém trvání cesty.

Idea: PDF pdf - 253 KB [253 KB] English (en)

4

NCRS Demokritos – Stelios Thomopoulos (Řecko)

Podstatou návrhu je vytvořit otevřenou platformu inteligentního multimodálního cestovního plánovače ve formě adaptivních asynchronních sítí p2p konkurenčních a spolupracujících plánovacích služeb v reálném čase.

 

5

eNotions – Klaus Homann (Německo)

Plánovač cest TeleportR je multimodální plánovač se zaměřením na komplexní řešení, možnosti platby a prodeje jízdenek a multimodální cestovní asistent. Upozorňuje na potřebu toho, aby EK prosadila společné technologické a finanční programy.

Idea: PDF pdf - 206 KB [206 KB] English (en)

6

Evropská federace cestujících – Josef Schneider (EU)

Evropský intermodální plánovač cest schopný podporovat pokročilého uživatele veřejné dopravy by měl být distribuovaný systém a měl by být založen na otevřené sadě dat jízdních řádů.

Idea: PDF pdf - 234 KB [234 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 70 KB [70 KB] English (en)

7

Patrick Gendre (Francie)

Nutným základem pro „udržitelné“ evropské multimodální plánovače cest je kombinace depozitáře zastávek veřejné dopravy, depozitáře otevřených informačních služeb a procesu standardizace podporujícího interoperabilitu.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

8

Damian Hajduk (Polsko)

ITS EUROPE 2020: nápadem je vytvořit skutečně evropský multimodální plánovač cest pro osoby (ITSEP) a zboží (ITSEG) do roku 2020.

Idea: PDF pdf - 141 KB [141 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 454 KB [454 KB] English (en)

9

iRail – Pieter Colpaert (Belgie)

K předpokladům úspěšného plánování cest patří politika otevřených dat a přesné informace v reálném čase získávané přímo od provozovatele (v integrovaném plánovacím řešení).

Idea: PDF pdf - 93 KB [93 KB] English (en)

10

Isabelle Lantelme (Francie)

Multimodální plánovač cest je evropskou výzvou s ohledem na plánování v reálném čase a ceny.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

11

Logica – Mika Vuorio (Finsko)

Evropský multimodální plánovač cest by měl být distribuovaným systémem, který propojí plánovače cest prostřednictvím otevřených rozhraní API.

Idea: PDF pdf - 112 KB [112 KB] English (en)

12

Penelope Ventures GmbH – Maxim Nohroudi, dr. Tom Kirschbaum (Německo)

Plánovač cest Byebyehello kombinuje plánování cesty (podle času, rozpočtu, ekologických preferencí), rezervaci a platbu jediným kliknutím. Využívá distribuovaný přístup s trasovacím algoritmem A*.

Idea: PDF pdf - 176 KB [176 KB] English (en)

Update: PDF pdf - 6 MB [6 MB] English (en)

13

Ricardo Reis Da Silva (Portugalsko)

European Aggregated NEtwork Solution (EANES) je komunitně orientovaný přístup k plánování cest v prostředí Web 2.0.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Annex: PDF pdf - 215 KB [215 KB] English (en)

14

Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) – Rick Warnar (Nizozemsko)

Národní parkovací registr plánuje kombinovat informace o parkování s existujícími informacemi o trasách a dopravních zácpách v reálném čase dodáváním dat (sazby, místa, regulace a dostupnost) pro (mezi)národní plánovače cest.

Idea: PDF pdf - 123 KB [123 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 267 KB [267 KB] English (en)

15

Roger Slevin (Spojené království)

Evropský multimodální plánovač cest by měl být distribuovaným plánovačem cest složeným z místních plánovačů propojených prostřednictvím otevřených, standardizovaných rozhraní API.

Idea: PDF pdf - 122 KB [122 KB] English (en)

Annex: PDF pdf - 297 KB [297 KB] English (en)

16

SNCF – Barbara Dalibard (Francie)

Mytripset je vize plánovače cest, který chce přejít od klasického funkčního nástroje k otevřené a intuitivní službě dostupné na všech zařízeních.

 

17

Transport Direct – Nick Illsley (Spojené království)

Plánovač cest European City to City Comparison je dvoustupňové řešení. Prvním krokem je naplánovat cestu na hlavních tazích pomocí celoevropského multimodálního plánovače využívajícího hlavní tahy. Druhým krokem je naplánovat cestu na místních trasách pomocí plánovačů využívajících místní trasy napojených na plánovač využívající hlavní tahy.

Idea: PDF pdf - 174 KB [174 KB] English (en)

18

Trapeze Group PTI – Nicholas JS Knowles (Spojené království)

Nápad spočívá ve vytvoření souboru jednotných, integrovaných norem pro výměnnou síť, jízdní řády a kompletní data o jízdném (NeTEx), které umožní vybudovat kompletní multimodální plánovače cest v celoevropském rozsahu.

 

19

TravelStoreMaker.com – John Hazlewood (Bulharsko)

TravelStoreMaker.com navrhuje rozšířit svou aktuální technologii Internet Booking Engine (IBE) tak, aby bylo možné začlenit vedle letecké dopravy i další druhy cestování a vytvořit multimodální plánovač cest.

Idea: PDF pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Annex: PDF pdf - 859 KB [859 KB] English (en)

20

Trenitalia – Davide Pifferi (Itálie)

Plánovač cest Le Frecce, který bude uveden do provozu v letech 2012 až 2013, bude čtyřvrstvý abstrakční model s vrstvově specifickým protokolem interoperability.

 

21

UIC, Mezinárodní železniční unie – Michael Stevns (Francie)

Nápad spočívá v začlenění rozsáhlého měření vlivu na životní prostředí (ekologický modul pro ekologicky zodpovědné plánování cest) do vítězných plánovačů cest a nápadů. (Jedná se o meta-nápad, možný přídavný modul k vítěznému nápadu a plánovači cest.)

 

22

UITP, Mezinárodní svaz veřejné dopravy (Belgie)

Obecný postoj UITP k evropskému přístupu k multimodálním plánovačům cest je takový, že je potřebný společný rámec (distribuovaný systém), pravidla chování a standardizované rozhraní API.

Idea: PDF pdf - 471 KB [471 KB] English (en)

Poslední aktualizace: 15/01/2013 | Začátek stránky