Vanliga frågor - Uppgiftsskydd – tävlingens integritetspolicy

Varför anordnar Europeiska kommissionen tävlingen ”Smart Mobility Challenge” för multimodala reseplanerare för smarta resor inom EU?

För att kunna hantera klimatförändringar, ökad trafik och höjda bensinpriser måste vi hitta smartare sätt att resa. Att använda olika transportsätt under samma resa, att resa ”multimodalt”, är en del av lösningen. Detta skonar inte bara miljön (genom användning av renare transportsätt än personbilar, som kollektivtrafik och tåg). Du får också mer pengar över i plånboken.

Multimodalt resande är till sin natur mer invecklat. Reseplanerare på nätet kan hjälpa resenärer att planera sin resa från början till slut (helst från dörr till dörr) genom att kombinera olika transportsätt, deras tidtabeller och till och med de olika biljettpriserna.

Målet med tävlingen är att öka medvetenheten om behovet att vidareutveckla reseplanerarna inom EU och att visa på de fördelar detta för med sig för medborgare.

Vilka personuppgifter samlar Europeiska kommissionen in, varför och hur?

Personuppgifter

Via sidan för omröstning samlar Europeiska kommissionen in följande obligatoriska uppgifter om varje deltagare:

  • E-postadress

Syfte

Syftet med att samla in uppgifter från deltagarformulären är följande:

  • Att göra det möjligt för Europeiska kommissionen att räkna antalet röster. Varje röst svarar mot en e postadress. Därför räknas varje e postadress bara en gång.

Det sätt på vilket de personuppgifter som samlas in under anordnandet och behandlingen av denna undersökning hanteras är nödvändigt för kommissionens förvaltning och funktion, i enlighet med fördragen, närmare bestämt artiklarna 5 och 13 i fördraget om Europeiska unionen samt artiklarna 244–250 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och i enlighet med artiklarna 1 och 11 i fördraget om Europeiska unionen.

Metod för insamling av uppgifter

Personuppgifter samlas in från de uppgiftsfält på webbplatsen som fylls i av deltagaren.

E postadresserna sparas tillsammans med referensnumret för varje reseplanerare. Samma referensnummer används för varje reseplanerare vid omröstningen och kan ses på den interaktiva kartan.

Vem har tillgång till dina uppgifter och vem kan få ta del av dem?

Vissa utvalda tjänstemän och kontraktsanställda på Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet, såväl som utvalda anställda hos den uppdragstagare som organiserar tävlingen har tillgång till dina uppgifter. Ingen annan får tillgång till dina uppgifter.

Hur skyddar Europeiska kommissionen dina uppgifter?

De insamlade personuppgifterna och all information i samband med tävlingen Smart Mobility Challenge lagras i databaserna hos Europeiska kommissionen och den utomstående uppdragstagaren, som fungerar som registerförare och måste efterleva reglerna om uppgiftsskydd och sekretess i förordning (EG) nr 45/2001.

Hur kan du kontrollera, ändra eller ta bort dina uppgifter?

Du har ingen direkt tillgång till dina personuppgifter som lagrats i databaserna. Om du vill ändra eller ta bort dina uppgifter kan du skicka ett meddelande till e postadressen nedan. Dina uppgifter kommer då att ändras eller tas bort inom fem arbetsdagar.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Dina uppgifter kommer att tas bort ur alla databaser inom 12 månader från det att tävlingen avslutats, det vill säga den dag då prisutdelningen hålls.

Kontakt

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för transport och rörlighet
Avdelningen för intelligenta transportsystem
E post: move-its@ec.europa.eu

Den registrerade kan när som helst kontakta Europeiska datatillsynsmannen.

Pawel Stelmaszczyk, chef för avdelningen för intelligenta transportsystem på Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet, har utsetts till registeransvarig i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.

Möjlighet till överklagande

I händelse av konflikt med den registeransvarige kan du vända dig med ditt klagomål till Europeiska datatillsynsmannen.

Senaste uppdatering: 15/01/2013 | Till början