Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Registrera din organisation

1 Registrera din organisation 2 Uppgifter om verksamheten 3 Sammanfattning av dina uppgifter 4 Uppförandekod 5 Bekräftelse via e-post 6 Registreringen är klar

Obs! Efter 20 minuters inaktivitet avbryts registreringen automatiskt.
* Obligatoriskt fält

Registrerad: organisation eller egenföretagare


exempel: http://www.europarl.europa.eu eller http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm


Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon:
(+)
(+)

Högst 4000 tecken.


Sektioner

Juridiskt ansvarigFast anställd med ansvar för EU-frågorKontaktperson

Den här personen får i) alla mejl om registret, ii) meddelanden om kommissionens samråd och färdplaner och iii) inloggningsuppgifter till registret (för vidarebefordran till all personal som kan behöva dem).


Kontaktpersonens ersättare

Den här personen får i) alla mejl om registret, ii) meddelanden om kommissionens samråd och färdplaner och iii) inloggningsuppgifter till registret (för vidarebefordran till all personal som kan behöva dem).

Lösenord:

Välj ett lösenord för alla kontaktpersoner

Lösenordet måste innehålla minst åtta tecken.
Du kan bara använda alfanumeriska tecken och ? , ; . : ! ' / \ @ #
Skriv de tecken som du ser i fältet.  


* Obligatoriskt fält
Obs! Efter 20 minuters inaktivitet avbryts registreringen automatiskt.