Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

Регистрация

1 Регистрация 2 Записване на данните за дейността 3 Резюме на данните 4 Кодекс за добро поведение 5 Електронно потвърждение 6 Край на процеса на записване

Внимание! Ако в продължение на 20 минути не извършите никакво действие, процесът на вписване ще приключи автоматично.
* Задължително поле

Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице


примери: http://www.europarl.europa.eu или http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm


Координати за връзка:

Моля посочете адреса на седалището на вашата организация
(+)
(+)

Въведете не повече от 4000 знака


Раздели

Правно отговорно лицеПостоянен отговорник за отношенията с ЕСЛице за контакти

Това лице ще получава: а) всички съобщения за Регистъра, б) уведомления за обществени консултации и пътни карти, организирани от Комисията, и в) инструкциите за влизане в Регистъра (които ще може да разпространява до всички служители, нуждаещи се от тях).


Резервно лице за контакти

Това лице ще получава: а) всички съобщения за Регистъра, б) уведомления за обществени консултации и пътни карти, организирани от Комисията, и в) инструкциите за влизане в Регистъра (които ще може да разпространява до всички служители, нуждаещи се от тях).

Парола:

Изберете една парола за всички лица за контакти

Паролата трябва да съдържа поне 8 знака
Могат да се използват само буквите и цифрите, както и знаците: ? , ; . : ! ' / \ @ #
Моля, прекопирайте знаците от изображението в това поле.  


* Задължително поле
Внимание! Ако в продължение на 20 минути не извършите никакво действие, процесът на вписване ще приключи автоматично.