Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur

Parlementaire vragen

13-3-13
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Keith Taylor (Verts/ALE)
Betreft: Clarifications regarding Transparency Register review


24-1-13
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Nessa Childers (S&D)
Betreft: Transparency register


15-11-12
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Roberta Angelilli (PPE)
Betreft: Information on the transparency and role of special interest lobby groups


25-9-12
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, David Casa (PPE)
Betreft:  Transparency register


14-8-12
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Marc Tarabella (S&D)
Betreft: Register of lobbyists and transparency - Registre de transparence des lobbys


2-7-12
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Cornelis de Jong (GUE/NGL)
Betreft: Transparantieregister


26-6-12
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
Betreft: Common Transparency Register inefficiency


20-6-12
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Georgios Papanikolaou (PPE)
Betreft: Report by Transparency International


13-2-12
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, David Campbell Bannerman (ECR)
Betreft: Non-Governmental Organisation — definition


23-1-12
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Nessa Childers (S&D)
Betreft: Transparency Register


19-1-12
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Monika Flašíková Beňová (S&D)
Betreft: New legislation on EU transparency


22-9-11
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Alyn Smith (Verts/ALE)
Betreft: Transparantie van onderzoeksfinanciering


14-4-11
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Cornelis de Jong (GUE/NGL)
Betreft: European Business Summit — register van belangenvertegenwoordigers


22-3-11
MONDELINGE VRAAG MET DEBAT
Auteur: Europees Parlement, Ivo Belet (PPE)
Betreft: Gemeenschappelijk bindend lobbyregister


23-11-10
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Richard Howitt (S&D)
Betreft: Specificatie van de belangen van lobbyisten


12-10-10
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Alan Kelly (S&D)
Betreft: Lobbyregister van de Europese Unie


28-9-10
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Andreas Mölzer (NI)
Betreft: Databank voor lobbyisten


19-8-10
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Jens Rohde (ALDE)
Betreft: Effectbeoordeling


13-7-10
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Betreft: 60 % van EU-lobbyorganisaties niet geregistreerd in lobbytransparantieregister van de Europese Commissie


16-6-10
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Betreft: Stimuleringsmaatregelen voor denktanks en andere niet-geregistreerde lobbyisten om zich in te schrijven in het lobbyregister van de Commissie


6-5-10
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Nessa Childers (S&D)
Betreft: Lobbyregister


6-5-10
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Elena Oana Antonescu (PPE)
Betreft: Grotere transparantie van het besluitvormingsproces in de Europese instellingen; verplichte registratie van belangengroepen in een gemeenschappelijk register


20-4-10
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Martin Ehrenhauser (NI)
Betreft: Voortzetting van het Europees transparantie-initiatief (ETI)


14-12-09
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Claude Turmes (Verts/ALE)
Betreft: Barroso II — verantwoordelijkheid voor maatregelen in aansluiting op het Europees Transparantie-initiatief (ETI)


30-11-09
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Hans-Peter Martin (NI)
Betreft: Register van belangenvertegenwoordigers


14-10-09
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Cristiana Muscardini (PPE)
Betreft: Vertakking van Scientology


29-4-09
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Marian Harkin (ALDE)
Betreft: Lopend overleg


27-2-09
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
Betreft: Bij de wetgevingsinitiatieven van de Commissie te voegen „wetgevende voetafdruk”


2-2-09
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Erik Meijer (GUE/NGL)
Betreft: Tegengaan van voorrechten voor lobbyisten die weigeren zich te registreren in het vrijwillige lobbyregister en mogelijkheden voor een meer transparante registratie


2-2-09
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Erik Meijer (GUE/NGL)
Betreft: Effectiviteit van zelfregulering bij registratie en schrapping van lobbypraktijken voor de publieke zichtbaarheid van belangengroepen die de besluitvorming beïnvloeden


14-1-09
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Silvana Koch-Mehrin (ALDE)
Betreft: Europees transparantie-initiatief — register voor belangenvertegenwoordigers


6-10-08
SCHRIFTELIJKE VRAAG
Auteur: Europees Parlement, Giovanna Corda (PSE)
Betreft: Consumentenorganisaties en Register van belangenvertegenwoordigers van de Commissie