Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje

Parlamentarna pitanja

2013.03.13
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Keith Taylor (Verts/ALE)
Predmet: Clarifications regarding Transparency Register review


2013.01.24
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Nessa Childers (S&D)
Predmet: Transparency register


2012.11.15
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Roberta Angelilli (PPE)
Predmet: Informacije o transparentnosti i uloga lobističkih skupina posebnog ineresa


2012.09.25
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, David Casa (PPE)
Predmet: Registar transparentnosti


2012.08.14
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Marc Tarabella (S&D)
Predmet: Registar lobista i transparentnosti


2012.07.02
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Cornelis de Jong (GUE/NGL)
Predmet: Registar transparentnosti


2012.06.26
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
Predmet: Neučinkovitost zajedničkog registra transparentnosti


2012.06.20
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Georgios Papanikolaou (PPE)
Predmet: Izvješće organizacije Transparency International


2012.02.13
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, David Campbell Bannerman (ECR)
Predmet: Nevladine organizacije – definicija


2012.01.23
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Nessa Childers (S&D)
Predmet: Registar transparentnosti


2012.01.19
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Monika Flašíková Beňová (S&D)
Predmet: Novo zakonodavstvo o transparentnosti EU-a


2011.09.22
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Alyn Smith (Verts/ALE)
Predmet: Transparentnost financiranja u području istraživanja


2011.04.14
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Cornelis de Jong (GUE/NGL)
Predmet: Europski poslovni sastanak na vrhu – registar zastupnika interesa


2011.03.22
PITANJE U USMENOM OBLIKU S RASPRAVOM
Autor: Europski parlament, Ivo Belet (PPE)
Predmet: Obvezatni zajednički registar lobista


2010.11.23
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Richard Howitt (S&D)
Predmet: Pregled interesa lobista


2010.10.12
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Alan Kelly (S&D)
Predmet: Registar lobista Europske unije


2010.09.28
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Andreas Mölzer (NI)
Predmet: Baza podataka lobista


2010.08.19
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Jens Rohde (ALDE)
Predmet: Procjene učinka


2010.07.13
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Predmet: 60 % udruga lobista EU-a nije upisano u registar transparentnosti lobiranja koji vodi Europska komisija


2010.06.16
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Predmet: Poticaji za strukovne skupine i druge nerigistrirane lobiste da se priključe Komisijinu registru zastupnika interesa


2010.05.06
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Nessa Childers (S&D)
Predmet: Registar lobista


2010.05.06
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Elena Oana Antonescu (PPE)
Predmet: Sve veća transparentnost u postupku donošenja odluka u institucijama EU-a – obvezatna registracija interesnih skupina u zajednički registar


2010.04.20
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Martin Ehrenhauser (NI)
Predmet: Nastavak Europske inicijative za transparentnost (ETI)


2009.12.14
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Claude Turmes (Verts/ALE)
Predmet: Barroso II – tko će nastaviti Europsku inicijativu za transparentnost (ETI)?


2009.11.30
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Hans-Peter Martin (NI)
Predmet: Registar lobista


2009.10.14
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Cristiana Muscardini (PPE)
Predmet: Širenje scijentologije


2009.04.29
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Marian Harkin (ALDE)
Predmet: Savjetovanja u tijeku


2009.02.27
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
Predmet: „Otisak zakonodavstva na privitku” zakonodavnim inicijativama Komisije


2009.02.02
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Erik Meijer (GUE/NGL)
Predmet: Smanjenje povlastica lobistima koji se odbijaju registrirati dobrovoljno i izgledi za transparentniji način registracije


2009.02.02
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Erik Meijer (GUE/NGL)
Predmet: Učinkovitost samoreguliranja povezanog s registracijom lobista i ukidanje praksi lobiranja u cilju jačanja javnog profila interesnih skupina koje utječu na postupak odlučivanja


2009.01.14
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Silvana Koch-Mehrin (ALDE)
Predmet: Europska inicijativa za transparentnost – registar zastupnika interesa


2008.10.06
PITANJE U PISANOM OBLIKU
Autor: Europski parlament, Giovanna Corda (PSE)
Predmet: Organizacije za zaštitu potrošača i Komisijin „registar zastupnika interesa”