Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Parlamentin jäsenten kysymykset

13.3.2013
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Keith Taylor (Verts/ALE)
Aihe: Clarifications regarding Transparency Register review


24.1.2013
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Nessa Childers (S&D)
Aihe: Transparency register


15.11.2012
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Roberta Angelilli (PPE)
Aihe: Information on the transparency and role of special interest lobby groups


25.9.2012
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, David Casa (PPE)
Aihe:  Transparency register


14.8.2012
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Marc Tarabella (S&D)
Aihe: Register of lobbyists and transparency - Registre de transparence des lobbys


2.7.2012
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Cornelis de Jong (GUE/NGL)
Aihe: Transparency Register


26.6.2012
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
Aihe: Common Transparency Register inefficiency


20.6.2012
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Georgios Papanikolaou (PPE)
Aihe: Report by Transparency International


13.2.2012
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, David Campbell Bannerman (ECR)
Aihe: Non-Governmental Organisation — definition


23.1.2012
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Nessa Childers (S&D)
Aihe: Transparency Register


19.1.2012
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Monika Flašíková Beňová (S&D)
Aihe: New legislation on EU transparency


22.9.2011
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Alyn Smith (Verts/ALE)
Aihe: Tutkimuksen rahoituksen avoimuus


14.4.2011
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Cornelis de Jong (GUE/NGL)
Aihe: European Business Summit -kokous – Edunvalvojien rekisteri


22.3.2011
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN
Laatija: Euroopan parlamentti, Ivo Belet (PPE)
Aihe: Yhteinen sitova edunvalvojien rekisteri


23.11.2010
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Richard Howitt (S&D)
Aihe: Edunvalvojien etujen erittely


12.10.2010
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Alan Kelly (S&D)
Aihe: Euroopan unionin edunvalvojien rekisteri


28.9.2010
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Andreas Mölzer (NI)
Aihe: Edunvalvojien rekisteri


19.8.2010
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Jens Rohde (ALDE)
Aihe: Vaikutustenarvioinnit


13.7.2010
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Aihe: EU:ssa edunvalvontaa harjoittavista tahoista 60 prosenttia ei ole ilmoittautunut Euroopan komission ylläpitämään edunvalvojien avoimuutta koskevaan rekisteriin


16.6.2010
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Aihe: Asiantuntijaryhmien ja muiden rekisteröimättömien edunvalvojien kannustaminen liittymään komission eturyhmien edustajien rekisteriin


6.5.2010
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Nessa Childers (S&D)
Aihe: Lobbausrekisteri


6.5.2010
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Elena Oana Antonescu (PPE)
Aihe: Avoimuuden lisääminen EU:n toimielinten päätöksentekomenettelyissä; velvollisuuden asettaminen eturyhmien rekisteröitymiselle yhteen rekisteriin


20.4.2010
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Martin Ehrenhauser (NI)
Aihe: Euroopan avoimuusaloitteen (ETI:n) jatkaminen


14.12.2009
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Claude Turmes (Verts/ALE)
Aihe: Barroson johtama II komissio – Kuka on vastuussa Euroopan avoimuusaloitteen seurannasta?


30.11.2009
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Hans-Peter Martin (NI)
Aihe: Edunvalvojien rekisteri


14.10.2009
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Cristiana Muscardini (PPE)
Aihe: Skientologian levittäytyminen


29.4.2009
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Marian Harkin (ALDE)
Aihe: Käynnissä olevat kuulemiset


27.2.2009
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
Aihe: Komission lainsäädäntöaloitteisiin liitettävästä lainsäädännöllisestä jalanjäljestä


2.2.2009
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Erik Meijer (GUE/NGL)
Aihe: Lobbaajien etuoikeuksien leikkaaminen niiltä, jotka kieltäytyvät rekisteröitymästä vapaaehtoisesti ja mahdollisuus avoimempiin rekisteröintijärjestelyihin


2.2.2009
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Erik Meijer (GUE/NGL)
Aihe: Itsesääntelyn tehokkuus edunvalvojien rekisteröinnissä ja lobbauskäytäntöjen lakkauttaminen päätöksentekoon vaikuttavien eturyhmien tunnettuuden lisäämiseksi


14.1.2009
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Silvana Koch-Mehrin (ALDE)
Aihe: Avoimuutta koskeva eurooppalainen aloite – edunvalvojien rekisteri


6.10.2008
KIRJALLINEN KYSYMYS
Laatija: Euroopan parlamentti, Giovanna Corda (PSE)
Aihe: Kuluttajajärjestöt ja komission edunvalvojien rekisteri