Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Parlamentsforespørgsler

13-03-13
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Keith Taylor (Verts/ALE)
Om: Clarifications regarding Transparency Register review


24-01-13
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Nessa Childers (S&D)
Om: Transparency register


15-11-12
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Roberta Angelilli (PPE)
Om: Information on the transparency and role of special interest lobby groups


25-09-12
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, David Casa (PPE)
Om:  Transparency register


14-08-12
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Marc Tarabella (S&D)
Om: Register of lobbyists and transparency - Registre de transparence des lobbys


02-07-12
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Cornelis de Jong (GUE/NGL)
Om: Transparency Register


26-06-12
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
Om: Common Transparency Register inefficiency


20-06-12
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Georgios Papanikolaou (PPE)
Om: Report by Transparency International


13-02-12
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, David Campbell Bannerman (ECR)
Om: Non-Governmental Organisation — definition


23-01-12
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Nessa Childers (S&D)
Om: Transparency Register


19-01-12
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Monika Flašíková Beňová (S&D)
Om: New legislation on EU transparency


22-09-11
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Alyn Smith (Verts/ALE)
Om: Gennemsigtigheden af forskningsfinansiering


14-04-11
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Cornelis de Jong (GUE/NGL)
Om: »European Business Summit« — register over interesserepræsentanter


22-03-11
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING
Udsteder: Europa-Parlamentet, Ivo Belet (PPE)
Om: Fælles obligatorisk lobbyregister


23-11-10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Richard Howitt (S&D)
Om: Oversigt over lobbyinteresser


12-10-10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Alan Kelly (S&D)
Om: EU's lobbyregister


28-09-10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Andreas Mölzer (NI)
Om: Database over lobbyister


19-08-10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Jens Rohde (ALDE)
Om: Konsekvensanalyser


13-07-10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Om: 60 % af EU's konsulentvirksomheder, der udøver lobbyvirksomhed, er ikke registreret i Europa-Kommissionens lobbyregister


16-06-10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
Om: Incitamenter for tænketanke og andre uregistrerede lobbyister til at indgå i Kommissionens register over interesserepræsentanter


06-05-10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Nessa Childers (S&D)
Om: Register for lobbyvirksomhed


06-05-10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Elena Oana Antonescu (PPE)
Om: Øget gennemsigtighed i forbindelse med beslutningsprocessen i EU-institutionerne: obligatorisk registrering af interessegrupper i et fælles register


20-04-10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Martin Ehrenhauser (NI)
Om: Videreførelse af det europæiske åbenhedsinitiativ (ETI)


14-12-09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Claude Turmes (Verts/ALE)
Om: Barroso II — hvem er ansvarlig for opfølgningen af det europæiske åbenhedsinitiativ


30-11-09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Hans-Peter Martin (NI)
Om: Lobbyregister


14-10-09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Cristiana Muscardini (PPE)
Om: Forgrening af Scientology


29-04-09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Marian Harkin (ALDE)
Om: Igangværende høringer


27-02-09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
Om: Det lovgivningsmæssige fodspor i Kommissionens lovgivningsinitiativer


02-02-09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Erik Meijer (GUE/NGL)
Om: Forhindring af, at der gives privilegier til lobbyister, der nægter at lade sig registrere i det frivillige lobbyregister, samt muligheder for en mere gennemsigtig registrering


02-02-09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Erik Meijer (GUE/NGL)
Om: Effektiviteten af selvregulering ved registrering og sletning af lobbypraksisser, hvad angår synligheden i offentligheden af interessegrupper, som øver indflydelse på beslutningstagningen


14-01-09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Silvana Koch-Mehrin (ALDE)
Om: Det Europæiske åbenhedsinitiativ — registret for interesserepræsentanter


06-10-08
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL
Udsteder: Europa-Parlamentet, Giovanna Corda (PSE)
Om: Forbrugerorganisationer og Kommissionens register over interesserepræsentanter