Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Statistik om öppenhetsregistret

Ladda ner senaste statistiken:   Pdf-fil

Ladda ner (med öppen källkod) en fullständig lista över alla registrerade organisationer:   xml-fil
(filen ändrades senast den 14/02/2012)

Ladda ner (med öppen källkod) en fullständig lista över alla personer som är ackrediterade vid Europaparlamentet som företrädare för registrerade organisationer:   xml-fil


Den 2014-04-18 fanns det 6537 registrerade i registret.
De fördelar sig på de olika kategorierna och underkategorierna enligt följande:
I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter 790
     Professionella konsulter 494
     Advokatbyråer 68
     Oberoende konsulter 228
II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer 3 244
     Företag och koncerner 914
     Bransch- och yrkesorganisationer 1 974
     Fackföreningar 134
     Andra liknande organisationer 222

III – Icke-statliga organisationer 1 681
     Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande 1 681
IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner 476
     Tankesmedjor och forskningsinstitutioner 336
     Akademiska institutioner 140
V – Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund 37
     Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund 37
VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc. 309
     Lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå) 137
     Övriga offentliga eller blandade enheter etc. 172