Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Statistik om öppenhetsregistret

Ladda ner senaste statistiken:   Pdf-fil

Ladda ner (med öppen källkod) en fullständig lista över alla registrerade organisationer:   xml-fil
(filen ändrades senast den 14/02/2012)

Ladda ner (med öppen källkod) en fullständig lista över alla personer som är ackrediterade vid Europaparlamentet som företrädare för registrerade organisationer:   xml-fil


Den 2014-07-25 fanns det 6729 registrerade i registret.
De fördelar sig på de olika kategorierna och underkategorierna enligt följande:
I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter 828
     Professionella konsulter 509
     Advokatbyråer 80
     Oberoende konsulter 239
II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer 3 337
     Företag och koncerner 932
     Bransch- och yrkesorganisationer 2 037
     Fackföreningar 142
     Andra liknande organisationer 226

III – Icke-statliga organisationer 1 737
     Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande 1 737
IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner 479
     Tankesmedjor och forskningsinstitutioner 338
     Akademiska institutioner 141
V – Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund 42
     Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund 42
VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc. 306
     Lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå) 127
     Övriga offentliga eller blandade enheter etc. 179