Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Statistik om öppenhetsregistret

Ladda ner senaste statistiken:   Pdf-fil

Ladda ner (med öppen källkod) en fullständig lista över alla registrerade organisationer:   xml-fil
(filen ändrades senast den 14/02/2012)

Ladda ner (med öppen källkod) en fullständig lista över alla personer som är ackrediterade vid Europaparlamentet som företrädare för registrerade organisationer:   xml-fil


Den 2014-08-22 fanns det 6788 registrerade i registret.
De fördelar sig på de olika kategorierna och underkategorierna enligt följande:
I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter 830
     Professionella konsulter 514
     Advokatbyråer 80
     Oberoende konsulter 236
II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer 3 356
     Företag och koncerner 933
     Bransch- och yrkesorganisationer 2 055
     Fackföreningar 142
     Andra liknande organisationer 226

III – Icke-statliga organisationer 1 761
     Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande 1 761
IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner 481
     Tankesmedjor och forskningsinstitutioner 341
     Akademiska institutioner 140
V – Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund 42
     Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund 42
VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc. 318
     Lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå) 139
     Övriga offentliga eller blandade enheter etc. 179