Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica

Statistika o registru za preglednost

Prenos zadnje statistike:   Datoteka PDF

Prenos (v obliki Open Government) celotnega seznama registriranih organizacij:   Datoteka XML
(struktura elektronske datoteke je bila spremenjena: 14/02/2012)

Prenesite (v obliki Open Government) celoten seznam oseb z izkaznico za vstop v Evropski parlament, kjer zastopajo registrirane organizacije:   Datoteka XML


Dne 21.4.14 je število registracijskih zavezancev v registru znašalo 6534:
Razvrščeni so v naslednje kategorije in podkategorije:
I. – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci 788
     Poklicne svetovalne službe 493
     Odvetniške pisarne 68
     Samozaposleni svetovalci 227
II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja 3.243
     Podjetja in skupine 913
     Panožna, gospodarska in poklicna združenja 1.974
     Sindikati 134
     Druge podobne organizacije 222

III. – Nevladne organizacije 1.679
     Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno 1.679
IV: – Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove 478
     Možganski trusti in raziskovalne ustanove 337
     Akademske ustanove 141
V. – Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti 37
     Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti 37
VI. – Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne in javno-zasebne subjekte itd. 309
     Lokalni, regionalni in občinski organi 137
     Drugi javni in javno-zasebni subjekti itd. 172