Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica

Statistika o registru za preglednost

Prenos zadnje statistike:   Datoteka PDF

Prenos (v obliki Open Government) celotnega seznama registriranih organizacij:   Datoteka XML
(struktura elektronske datoteke je bila spremenjena: 14/02/2012)

Prenesite (v obliki Open Government) celoten seznam oseb z izkaznico za vstop v Evropski parlament, kjer zastopajo registrirane organizacije:   Datoteka XML


Dne 26.7.14 je število registracijskih zavezancev v registru znašalo 6729:
Razvrščeni so v naslednje kategorije in podkategorije:
I. – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci 828
     Poklicne svetovalne službe 509
     Odvetniške pisarne 80
     Samozaposleni svetovalci 239
II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja 3.337
     Podjetja in skupine 932
     Panožna, gospodarska in poklicna združenja 2.037
     Sindikati 142
     Druge podobne organizacije 226

III. – Nevladne organizacije 1.737
     Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno 1.737
IV: – Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove 479
     Možganski trusti in raziskovalne ustanove 338
     Akademske ustanove 141
V. – Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti 42
     Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti 42
VI. – Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne in javno-zasebne subjekte itd. 306
     Lokalni, regionalni in občinski organi 127
     Drugi javni in javno-zasebni subjekti itd. 179