Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Štatistiky pre register transparentnosti

Stiahnuť najnovšie štatistiky:   Súbor PDF

Stiahnuť celý zoznam zaregistrovaných subjektov (v otvorenom formáte):   Súbor XML
(tento elektronický súbor bol naposledy aktualizovaný 14/02/2012)

Stiahnuť (v otvorenom formáte) celý zoznam osôb zastupujúcich registrované organizácie s akreditáciou na vstup do budov Európskeho parlamentu:   Súbor XML


Dňa 18.4.2014 bolo v registri zaregistrovaných 6534 subjektov.
Rozdeľujú sa do týchto kategórií a podkategórií:
I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti 790
     Profesionálne konzultantské spoločnosti 494
     Právnické firmy 68
     Samostatne zárobkovo činní konzultanti 228
II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia 3 243
     Spoločnosti a skupiny 914
     Obchodné, podnikové a profesijné združenia 1 973
     Odborové zväzy 134
     Iné podobné organizácie 222

III – Mimovládne organizácie 1 681
     Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty 1 681
IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie 475
     Think tanky a výskumné inštitúcie 335
     Akademické inštitúcie 140
V – Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá 37
     Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá 37
VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď. 308
     Miestne, regionálne a samosprávne orgány (na nižšej než národnej úrovni) 137
     Iné verejné alebo zmiešané subjekty atď. 171