Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową

Dane statystyczne dotyczące Rejestru służącego przejrzystości

Pobierz najnowsze statystyki:   plik PDF

Pobierz pełny wykaz zarejestrowanych organizacji (w otwartym formacie):   plik XML
(struktura tego pliku została ostatnio zmieniona w dniu: 14/02/2012)

Pobierz pełny wykaz przedstawicieli organizacji, którzy mają wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego (w otwartym formacie):   plik XML


W dniu 14-12-25 rejestr liczył 7335 podmioty(-ów).
Zarejestrowane grupy interesu w podziale na kategorie i podgrupy:
I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci 927
     Firmy konsultingowe 576
     Kancelarie prawne 88
     Niezależni konsultanci 263
II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe 3 597
     Przedsiębiorstwa i grupy 1 040
     Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe 2 170
     Związki zawodowe 147
     Inne podobne organizacje 240

III - Organizacje pozarządowe 1 902
     Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp. 1 902
IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze 536
     Ośrodki analityczne i instytucje badawcze 384
     Instytucje naukowe 152
V - Organizacje reprezentujące kościoły i wspólnoty religijne 42
     Organizacje reprezentujące kościoły i wspólnoty religijne 42
VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd. 331
     Lokalne, regionalne i gminne organy władzy (na szczeblu niższym od krajowego) 148
     Inne podmioty publiczne lub mieszane itp. 183