Navigācijas ceļš

Citi rīki

Pārredzamības reģistra statistika


Reģistrs sniedz statistikas informāciju par katrā nodaļā un apakšnodaļā reģistrētajām personām un organizācijām.

Lejupielādēt jaunāko statistiku:   PDF datneI - Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti
II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas
III - Nevalstiskās organizācijas
IV - Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes
V - Organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiskās kopienas
VI - Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.