Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Skaidrumo registro statistika

Parsisiųsdinti naujausius statistinius duomenis:   PDF rinkmena

Parsisiųsdinti (atviruoju formatu) visą užsiregistravusių organizacijų sąrašą:   XML rinkmena
(šios elektroninės rinkmenos struktūra paskutinį kartą pakeista 14/02/2012)

Parsisiųsdinti (atviruoju formatu) visą registruotoms organizacijoms atstovaujančių asmenų, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento pastatus, sąrašą:   XML rinkmena


Užsiregistravusiųjų skaičius 14.7.22: 6712
Jie priklauso šioms kategorijoms ir subkategorijoms:
I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai 826
     Profesionalų konsultacijų kontoros 507
     Advokatų kontoros 79
     Savarankiškai dirbantys konsultantai 240
II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos 3 334
     Įmonės ir įmonių grupės 931
     Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos 2 036
     Profesinės sąjungos 142
     Kitos panašios organizacijos 225

III. Nevyriausybinės organizacijos 1 727
     Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos 1 727
IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos 478
     Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos 337
     Akademinės institucijos 141
V. Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms 41
     Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms 41
VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt. 306
     Vietos, regioninės ir savivaldos institucijos (subnacionalinis lygmuo) 128
     Kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt. 178