Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Avoimuusrekisterin tilastot

Lataa uusimmat tilastot:   PDF-tiedosto

Lataa koko luettelo rekisteröityneistä organisaatioista (Open Government -tallennusmuodossa):   XML-tiedosto
(tämän tiedoston rakennetta on viimeksi muutettu 14/02/2012)

Lataa (Open Government -tallennusmuodossa) koko luettelo henkilöistä, jotka on akkreditoitu Euroopan parlamentin kulkulupaa varten rekisteröityneiden organisaatioiden edustajina:   XML-tiedosto


Ajankohtana 1.10.2014 rekisterissä oli 6913 rekisteröitynyttä.
Rekisteröityneet edunvalvojat kuuluvat seuraaviin ryhmiin:
I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit 848
     Konsulttitoimistot 528
     Lakiasiaintoimistot 85
     Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit 235
II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt 3 400
     Yritykset ja ryhmät 952
     Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset 2 077
     Ammattiliitot ja -yhdistykset 141
     Muut vastaavat 230

III - Kansalaisjärjestöt 1 803
     Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat 1 803
IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset 495
     Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset 351
     Akateemiset laitokset 144
V – Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot 44
     Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot 44
VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot 323
     Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset (valtiotasoa alempi hallintotaso) 145
     Muut julkis- tai sekayhteisöt jne. 178