Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Avoimuusrekisterin tilastot

Lataa uusimmat tilastot:   PDF-tiedosto

Lataa koko luettelo rekisteröityneistä organisaatioista (Open Government -tallennusmuodossa):   XML-tiedosto
(tämän tiedoston rakennetta on viimeksi muutettu 14/02/2012)

Lataa (Open Government -tallennusmuodossa) koko luettelo henkilöistä, jotka on akkreditoitu Euroopan parlamentin kulkulupaa varten rekisteröityneiden organisaatioiden edustajina:   XML-tiedosto


Ajankohtana 13.7.2014 rekisterissä oli 6687 rekisteröitynyttä.
Rekisteröityneet edunvalvojat kuuluvat seuraaviin ryhmiin:
I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit 821
     Konsulttitoimistot 506
     Lakiasiaintoimistot 76
     Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit 239
II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt 3 323
     Yritykset ja ryhmät 924
     Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset 2 032
     Ammattiliitot ja -yhdistykset 142
     Muut vastaavat 225

III - Kansalaisjärjestöt 1 718
     Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat 1 718
IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset 481
     Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset 341
     Akateemiset laitokset 140
V – Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot 42
     Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot 42
VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot 302
     Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset (valtiotasoa alempi hallintotaso) 127
     Muut julkis- tai sekayhteisöt jne. 175