Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Avoimuusrekisterin tilastot

Lataa uusimmat tilastot:   PDF-tiedosto

Lataa koko luettelo rekisteröityneistä organisaatioista (Open Government -tallennusmuodossa):   XML-tiedosto
(tämän tiedoston rakennetta on viimeksi muutettu 14/02/2012)

Lataa (Open Government -tallennusmuodossa) koko luettelo henkilöistä, jotka on akkreditoitu Euroopan parlamentin kulkulupaa varten rekisteröityneiden organisaatioiden edustajina:   XML-tiedosto


Ajankohtana 19.9.2014 rekisterissä oli 6875 rekisteröitynyttä.
Rekisteröityneet edunvalvojat kuuluvat seuraaviin ryhmiin:
I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit 847
     Konsulttitoimistot 525
     Lakiasiaintoimistot 81
     Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit 241
II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt 3 389
     Yritykset ja ryhmät 946
     Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset 2 073
     Ammattiliitot ja -yhdistykset 141
     Muut vastaavat 229

III - Kansalaisjärjestöt 1 783
     Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat 1 783
IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset 489
     Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset 348
     Akateemiset laitokset 141
V – Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot 43
     Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot 43
VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot 324
     Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset (valtiotasoa alempi hallintotaso) 143
     Muut julkis- tai sekayhteisöt jne. 181