Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Läbipaistvusregistri statistika


Registrist on võimalik saada statistilist teavet registreeritute kohta jagude ja alajagude kaupa.

Laadige alla värsket statistikat:   PDF-fail



I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud
III - Valitsusvälised organisatsioonid
IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused
V - Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid
VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne