Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Statistik for åbenhedsregistret

Download den seneste statistik:   Pdf-fil

Download hele listen over registrerede organisationer (i open source-format):   Xml-fil
(den elektroniske fil blev senest ændret den 14/02/2012)

Download (i open source-format) den fulde liste over personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet som repræsentanter for registrerede organisationer.:   Xml-fil


Den 19-09-14 var der 6875 registrerede i registret.
De fordeler sig således på de forskellige kategorier og underkategorier:
I – Konsulentfirma/advokatfirma/selvstændige konsulenter 847
     Konsulentfirmaer 525
     Advokatfirmaer 81
     Selvstændige konsulenter 241
II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger 3.389
     Virksomheder og koncerner 946
     Brancheforeninger 2.073
     Fagforeninger 141
     Andre lignende foreninger 229

III –Ikke-statslige organisationer 1.783
     Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende 1.783
IV – Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner 489
     Tænketanke og forskningsinstitutioner 348
     Akademiske institutioner 141
V – Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund 43
     Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund 43
VI – Organisationer, som repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv. 324
     Lokale, regionale og kommunale myndigheder (på subnationalt plan) 143
     Andre offentlige eller blandede organer osv. 181