Navigacijska pot

Dodatna orodja

Statistika o registru za preglednost


Register ponuja statistične podatke o registracijskih zavezancih po oddelkih in pododdelkih.

Prenos zadnje statistike:   Datoteka PDFI - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci
II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja
III - Nevladne organizacije
IV - Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove
V - Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti
VI - Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne in javno-zasebne subjekte itd.