Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Rekisteröityneitä koskevia tilastoja siirretään parhaillaan vanhasta komission edunvalvojarekisteristä uuteen avoimuusrekisteriin.

Lataa uusimmat tilastot:   PDF-tiedosto

Lataa koko luettelo rekisteröityneistä organisaatioista (Open Government -tallennusmuodossa):   XML-tiedosto
(tämän tiedoston rakennetta on viimeksi muutettu 14/02/2012)

Lataa (Open Government -tallennusmuodossa) koko luettelo henkilöistä, jotka on akkreditoitu Euroopan parlamentin kulkulupaa varten rekisteröityneiden organisaatioiden edustajina:   XML-tiedosto


Ajankohtana 13.7.2014 rekisterissä oli 0 rekisteröitynyttä.
Rekisteröityneet edunvalvojat kuuluvat seuraaviin ryhmiin:
konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 0
     lakiasiaintoimistot 0
     julkishallintoon erikoistuneet konsulttitoimistot 0
     itsenäiset julkishallinnon konsultit 0
     muut vastaavat organisaatiot 0
yritysten omat edunvalvontayksiköt ja edunvalvontaa aktiivisesti harjoittavat ammatilliset ryhmittymät 0
     yritykset 0
     ammatilliset järjestöt 0
     ammattiliitot ja -yhdistykset 0
     muut vastaavat organisaatiot 0
kansalaisjärjestöt ja tutkimuslaitokset 0
     kansalaisjärjestöt ja niiden yhteenliittymät 0
     tutkimuslaitokset ("think tank") 0
     muut vastaavat organisaatiot 0
muut ryhmät 0
     akateemiset järjestöt ja niiden yhteenliittymät 0
     uskontokuntien, kirkkojen ja tunnustuksellisten järjestöjen edustajat 0
     viranomaisjärjestöt 0
     muut vastaavat organisaatiot 0