Navigointipolku

Lisätyökalut

Avoimuusrekisterin tilastot


Tilastotietoja on saatavilla avoimuusrekisterin eri ryhmiin ja alaryhmiin rekisteröityneistä.

Lataa uusimmat tilastot:   PDF-tiedostoI - Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset
III - Kansalaisjärjestöt
IV - Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
V - Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot
VI - Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot