Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Statistika registreeritute kohta, kelle andmete ülekandmine komisjoni vanast huvigruppide esindajate registrist uude läbipaistvusregistrisse on veel pooleli

Laadige alla värsket statistikat:   PDF-fail

Laadige alla (avatud vormingus) registreeritud organisatsioonide täielik loend:   XML-fail
(seda elektroonilist faili muudeti viimati 14/02/2012)

Laadige alla (avatud vormingus) Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsuks akrediteeritud (registreeritud organisatsioone esindavate) isikute täielik loend:   XML-fail


Kuupäeva 26.01.15 seisuga oli registris 0 registreeritut.
Nad jagunevad järgnevatesse kategooriatesse ja alakategooriatesse:
nõustamisfirmad ja õigusbürood, kes teevad ELi institutsioonides lobitööd 0
     õigusbürood 0
     avaliku halduse küsimustega tegelevad nõustamisfirmad 0
     avaliku halduse küsimustega tegelevad sõltumatud nõustajad 0
     muud sarnased organisatsioonid 0
organisatsioonisisesed lobiüksused ja lobitööga tegelevad kutseliidud 0
     ettevõtted 0
     kutseliidud 0
     ametiühingud 0
     muud sarnased organisatsioonid 0
valitsusvälised organisatsioonid ja mõttekojad 0
     valitsusvälised organisatsioonid ja nende liidud 0
     mõttekojad 0
     muud sarnased organisatsioonid 0
muud organisatsioonid 0
     akadeemilised organisatsioonid ja nende liidud 0
     kiriku- ja usutegelased 0
     riigiasutuste liidud 0
     muud sarnased organisatsioonid 0