Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Statistik over registrerede, der stadig er ved at overgå fra Kommissionens gamle register over interesserepræsentanter til det nye åbenhedsregister

Download den seneste statistik:   Pdf-fil

Download hele listen over registrerede organisationer (i open source-format):   Xml-fil
(den elektroniske fil blev senest ændret den 14/02/2012)

Download (i open source-format) den fulde liste over personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet som repræsentanter for registrerede organisationer.:   Xml-fil


Den 20-10-14 var der 0 registrerede i registret.
De fordeler sig således på de forskellige kategorier og underkategorier:
konsulentfirmaer og advokatfirmaer, der er involveret i lobbyvirksomhed i EU-institutionerne 0
     advokatfirmaer 0
     konsulentfirmaer 0
     uafhængige konsulentfirmaer 0
     tilsvarende organisationer 0
internt ansatte repræsentanter og brancheforeninger, der er aktive inden for lobbyvirksomhed 0
     virksomheder 0
     brancheorganisationer 0
     fagforeninger 0
     tilsvarende organisationer 0
ikke-statslige organisationer (ngo'er) og tænketanke 0
     ngo'er og sammenslutninger heraf 0
     tænketanke 0
     tilsvarende organisationer 0
andre organisationer 0
     akademiske organisationer og sammenslutninger heraf 0
     repræsentanter for religioner, kirker og trossamfund 0
     sammenslutninger af offentlige myndigheder 0
     tilsvarende organisationer 0