Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Statistik om öppenhetsregistret

Ladda ner senaste statistiken:   Pdf-fil

Ladda ner (med öppen källkod) en fullständig lista över alla registrerade organisationer:   xml-fil
(filen ändrades senast den 14/02/2012)

Ladda ner (med öppen källkod) en fullständig lista över alla personer som är ackrediterade vid Europaparlamentet som företrädare för registrerade organisationer:   xml-fil


Den 2014-12-28 fanns det 7340 registrerade i registret.
De fördelar sig på de olika kategorierna och underkategorierna enligt följande:
I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter 929
     Professionella konsulter 577
     Advokatbyråer 88
     Oberoende konsulter 264
II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer 3 598
     Företag och koncerner 1 040
     Bransch- och yrkesorganisationer 2 171
     Fackföreningar 147
     Andra liknande organisationer 240

III – Icke-statliga organisationer 1 903
     Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande 1 903
IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner 538
     Tankesmedjor och forskningsinstitutioner 385
     Akademiska institutioner 153
V – Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund 42
     Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund 42
VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc. 330
     Lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå) 147
     Övriga offentliga eller blandade enheter etc. 183