Sökväg

Ytterligare verktyg

Statistik om öppenhetsregistret


Registret innehåller statistik om antalet registrerade per sektion och undersektion.

Ladda ner senaste statistiken:   Pdf-filI - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer
III - Icke-statliga organisationer
IV - Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
V - Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund
VI - Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.