Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Štatistiky pre register transparentnosti

Stiahnuť najnovšie štatistiky:   Súbor PDF

Stiahnuť celý zoznam zaregistrovaných subjektov (v otvorenom formáte):   Súbor XML
(tento elektronický súbor bol naposledy aktualizovaný 14/02/2012)

Stiahnuť (v otvorenom formáte) celý zoznam osôb zastupujúcich registrované organizácie s akreditáciou na vstup do budov Európskeho parlamentu:   Súbor XML


Dňa 24.7.2014 bolo v registri zaregistrovaných 6729 subjektov.
Rozdeľujú sa do týchto kategórií a podkategórií:
I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti 828
     Profesionálne konzultantské spoločnosti 509
     Právnické firmy 79
     Samostatne zárobkovo činní konzultanti 240
II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia 3 340
     Spoločnosti a skupiny 932
     Obchodné, podnikové a profesijné združenia 2 040
     Odborové zväzy 142
     Iné podobné organizácie 226

III – Mimovládne organizácie 1 734
     Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty 1 734
IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie 478
     Think tanky a výskumné inštitúcie 337
     Akademické inštitúcie 141
V – Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá 42
     Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá 42
VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď. 307
     Miestne, regionálne a samosprávne orgány (na nižšej než národnej úrovni) 128
     Iné verejné alebo zmiešané subjekty atď. 179