Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Štatistiky pre register transparentnosti

Stiahnuť najnovšie štatistiky:   Súbor PDF

Stiahnuť celý zoznam zaregistrovaných subjektov (v otvorenom formáte):   Súbor XML
(tento elektronický súbor bol naposledy aktualizovaný 14/02/2012)

Stiahnuť (v otvorenom formáte) celý zoznam osôb zastupujúcich registrované organizácie s akreditáciou na vstup do budov Európskeho parlamentu:   Súbor XML


Dňa 28.12.2014 bolo v registri zaregistrovaných 7340 subjektov.
Rozdeľujú sa do týchto kategórií a podkategórií:
I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti 929
     Profesionálne konzultantské spoločnosti 577
     Právnické firmy 88
     Samostatne zárobkovo činní konzultanti 264
II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia 3 598
     Spoločnosti a skupiny 1 040
     Obchodné, podnikové a profesijné združenia 2 171
     Odborové zväzy 147
     Iné podobné organizácie 240

III – Mimovládne organizácie 1 903
     Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty 1 903
IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie 538
     Think tanky a výskumné inštitúcie 385
     Akademické inštitúcie 153
V – Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá 42
     Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá 42
VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď. 330
     Miestne, regionálne a samosprávne orgány (na nižšej než národnej úrovni) 147
     Iné verejné alebo zmiešané subjekty atď. 183