Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Štatistiky pre register transparentnosti


Register poskytuje štatistické informácie o registrujúcich sa podľa oddielu a pododdielu.

Stiahnuť najnovšie štatistiky:   Súbor PDFI - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia
III - Mimovládne organizácie
IV - Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
V - Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá
VI - Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.