Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Dane statystyczne dotyczące Rejestru służącego przejrzystości


W rejestrze znajdują się informacje statystyczne dotyczące zarejestrowanych podmiotów według sekcji i podsekcji.

Pobierz najnowsze statystyki:   plik PDFI - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci
II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe
III - Organizacje pozarządowe
IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
V - Organizacje reprezentujące kościoły i wspólnoty religijne
VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.