Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Pārredzamības reģistra statistika

Lejupielādēt jaunāko statistiku:   PDF datne

Lejupielādēt (ar atklāto pirmkodu) visu reģistrēto organizāciju sarakstu.:   XML datne
(šīs elektroniskās datnes struktūra pēdējoreiz ir mainīta 14/02/2012)

Lejupielādēt (ar atklāto pirmkodu) visu to personu sarakstu, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta ēkās, lai pārstāvētu reģistrētas organizācijas.:   XML datne


14.2.10 reģistrā bija reģistrēta(-as) 6914 persona(-as).
Pārstāvju skaits dažādās kategorijās un apakškategorijās ir šāds:
I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti 851
     Profesionālie konsultāciju biroji 529
     Juridiskie biroji 85
     Pašnodarbinātie konsultanti 237
II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības 3 400
     Uzņēmumi un koncerni 952
     Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības 2 077
     Arodbiedrības 141
     Citas līdzīgas organizācijas 230

III - Nevalstiskās organizācijas 1 803
     Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml. 1 803
IV – Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes 493
     Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes 349
     Akadēmiskās iestādes 144
V – Organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiskās kopienas 44
     Organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiskās kopienas 44
VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml. 323
     Vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības (līmenis zem valsts) 145
     Citas publiskās vai jauktās vienības u.tml. 178