Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Pārredzamības reģistra statistika

Lejupielādēt jaunāko statistiku:   PDF datne

Lejupielādēt (ar atklāto pirmkodu) visu reģistrēto organizāciju sarakstu.:   XML datne
(šīs elektroniskās datnes struktūra pēdējoreiz ir mainīta 14/02/2012)

Lejupielādēt (ar atklāto pirmkodu) visu to personu sarakstu, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta ēkās, lai pārstāvētu reģistrētas organizācijas.:   XML datne


14.25.12 reģistrā bija reģistrēta(-as) 7335 persona(-as).
Pārstāvju skaits dažādās kategorijās un apakškategorijās ir šāds:
I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti 927
     Profesionālie konsultāciju biroji 576
     Juridiskie biroji 88
     Pašnodarbinātie konsultanti 263
II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības 3 597
     Uzņēmumi un koncerni 1 040
     Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības 2 170
     Arodbiedrības 147
     Citas līdzīgas organizācijas 240

III - Nevalstiskās organizācijas 1 902
     Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml. 1 902
IV – Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes 536
     Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes 384
     Akadēmiskās iestādes 152
V – Organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiskās kopienas 42
     Organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiskās kopienas 42
VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml. 331
     Vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības (līmenis zem valsts) 148
     Citas publiskās vai jauktās vienības u.tml. 183