Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Skaidrumo registro statistika

Parsisiųsdinti naujausius statistinius duomenis:   PDF rinkmena

Parsisiųsdinti (atviruoju formatu) visą užsiregistravusių organizacijų sąrašą:   XML rinkmena
(šios elektroninės rinkmenos struktūra paskutinį kartą pakeista 14/02/2012)

Parsisiųsdinti (atviruoju formatu) visą registruotoms organizacijoms atstovaujančių asmenų, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento pastatus, sąrašą:   XML rinkmena


Užsiregistravusiųjų skaičius 14.8.20: 6777
Jie priklauso šioms kategorijoms ir subkategorijoms:
I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai 826
     Profesionalų konsultacijų kontoros 510
     Advokatų kontoros 80
     Savarankiškai dirbantys konsultantai 236
II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos 3 355
     Įmonės ir įmonių grupės 933
     Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos 2 053
     Profesinės sąjungos 143
     Kitos panašios organizacijos 226

III. Nevyriausybinės organizacijos 1 756
     Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos 1 756
IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos 481
     Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos 341
     Akademinės institucijos 140
V. Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms 42
     Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms 42
VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt. 317
     Vietos, regioninės ir savivaldos institucijos (subnacionalinis lygmuo) 139
     Kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt. 178