Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

Skaidrumo registro statistika

Parsisiųsdinti naujausius statistinius duomenis:   PDF rinkmena

Parsisiųsdinti (atviruoju formatu) visą užsiregistravusių organizacijų sąrašą:   XML rinkmena
(šios elektroninės rinkmenos struktūra paskutinį kartą pakeista 14/02/2012)

Parsisiųsdinti (atviruoju formatu) visą registruotoms organizacijoms atstovaujančių asmenų, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento pastatus, sąrašą:   XML rinkmena


Užsiregistravusiųjų skaičius 14.12.26: 7336
Jie priklauso šioms kategorijoms ir subkategorijoms:
I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai 928
     Profesionalų konsultacijų kontoros 576
     Advokatų kontoros 88
     Savarankiškai dirbantys konsultantai 264
II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos 3 597
     Įmonės ir įmonių grupės 1 040
     Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos 2 170
     Profesinės sąjungos 147
     Kitos panašios organizacijos 240

III. Nevyriausybinės organizacijos 1 902
     Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos 1 902
IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos 536
     Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos 384
     Akademinės institucijos 152
V. Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms 42
     Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms 42
VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt. 331
     Vietos, regioninės ir savivaldos institucijos (subnacionalinis lygmuo) 148
     Kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt. 183