Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje

Statistički podaci iz registra transparentnosti

Preuzimanje najnovijih statističkih podataka:   Datoteka u PDF formatu

Preuzmite (u formatu Open Government) potpuni popis registriranih organizacija:   Datoteka u XML formatu
(struktura ove elektroničke datoteke posljednji je put izmijenjena 14/02/2012)

Preuzimanje (u formatu Open Government) potpunog popisa osoba akreditiranih za pristup zgradama Europskog parlamenta radi zastupanja registriranih organizacija:   Datoteka u XML formatu


Dana 2014.12.26, bilo je 7337 subjekata u registru.
Oni su iz sljedećih (pot)kategorija:
I - Pružatelji usluga savjetovanja/odvjetnička društva/samozaposleni savjetnici 929
     Pružatelji usluga savjetovanja 577
     Odvjetnička društva 88
     Samozaposleni savjetnici 264
II – Interni lobisti i trgovinska/strukovna udruženja 3.597
     Poduzeća i skupine 1.040
     Trgovinska, poslovna i strukovna udruženja 2.170
     Sindikati 147
     Druge slične organizacije 240

III – Nevladine organizacije 1.902
     Nevladine organizacije, platforme, mreže i sl. 1.902
IV – Trustovi mozgova, istraživanje i akademske ustanove 536
     Strukovne skupine i istraživačke ustanove 384
     Akademske ustanove 152
V – Organizacije koje zastupaju crkve i vjerske zajednice 42
     Organizacije koje zastupaju crkve i vjerske zajednice 42
VI – Organizacije koje zastupaju lokalna, regionalna i općinska tijela, druge javne ili javno-privatne subjekte itd. 331
     Lokalna, regionalna ili općinska tijela (na podnacionalnoj razini) 148
     Drugi javni ili miješani subjekti itd. 183