Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje

Statistički podaci iz registra transparentnosti

Preuzimanje najnovijih statističkih podataka:   Datoteka u PDF formatu

Preuzmite (u formatu Open Government) potpuni popis registriranih organizacija:   Datoteka u XML formatu
(struktura ove elektroničke datoteke posljednji je put izmijenjena 14/02/2012)

Preuzimanje (u formatu Open Government) potpunog popisa osoba akreditiranih za pristup zgradama Europskog parlamenta radi zastupanja registriranih organizacija:   Datoteka u XML formatu


Dana 2014.10.23, bilo je 6977 subjekata u registru.
Oni su iz sljedećih (pot)kategorija:
I - Pružatelji usluga savjetovanja/odvjetnička društva/samozaposleni savjetnici 859
     Pružatelji usluga savjetovanja 533
     Odvjetnička društva 85
     Samozaposleni savjetnici 241
II – Interni lobisti i trgovinska/strukovna udruženja 3.436
     Poduzeća i skupine 960
     Trgovinska, poslovna i strukovna udruženja 2.101
     Sindikati 143
     Druge slične organizacije 232

III – Nevladine organizacije 1.815
     Nevladine organizacije, platforme, mreže i sl. 1.815
IV – Trustovi mozgova, istraživanje i akademske ustanove 501
     Strukovne skupine i istraživačke ustanove 358
     Akademske ustanove 143
V – Organizacije koje zastupaju crkve i vjerske zajednice 42
     Organizacije koje zastupaju crkve i vjerske zajednice 42
VI – Organizacije koje zastupaju lokalna, regionalna i općinska tijela, druge javne ili javno-privatne subjekte itd. 324
     Lokalna, regionalna ili općinska tijela (na podnacionalnoj razini) 146
     Drugi javni ili miješani subjekti itd. 178