Navigacijski put

Dodatni alati

Statistički podaci iz registra transparentnosti


Registar sadržava statističke podatke o osobama upisanima u registar prema kategoriji i potkategoriji.

Preuzimanje najnovijih statističkih podataka:   Datoteka u PDF formatuI - Pružatelji usluga savjetovanja/odvjetnička društva/samozaposleni savjetnici
II - Interni lobisti i trgovinska/poslovna/strukovna udruženja
III - Nevladine organizacije
IV - Trustovi mozgova, istraživanje i akademske ustanove
V - Organizacije koje zastupaju crkve i vjerske zajednice
VI - Organizacije koje zastupaju lokalna, regionalna i općinska tijela, druge javne ili javno-privatne subjekte itd.