Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanjenje teksta
  • Povećanje teksta
  • Odaberi verziju jakog kontrasta
  • Odaberi verziju standardne boje

Statistički podaci iz registra transparentnosti

Preuzimanje najnovijih statističkih podataka:   Datoteka u PDF formatu

Preuzmite (u formatu Open Government) potpuni popis registriranih organizacija:   Datoteka u XML formatu
(struktura ove elektroničke datoteke posljednji je put izmijenjena 14/02/2012)

Preuzimanje (u formatu Open Government) potpunog popisa osoba akreditiranih za pristup zgradama Europskog parlamenta radi zastupanja registriranih organizacija:   Datoteka u XML formatu


Dana 2014.07.31, bilo je 6718 subjekata u registru.
Oni su iz sljedećih (pot)kategorija:
I - Pružatelji usluga savjetovanja/odvjetnička društva/samozaposleni savjetnici 828
     Pružatelji usluga savjetovanja 511
     Odvjetnička društva 80
     Samozaposleni savjetnici 237
II – Interni lobisti i trgovinska/strukovna udruženja 3.327
     Poduzeća i skupine 927
     Trgovinska, poslovna i strukovna udruženja 2.034
     Sindikati 142
     Druge slične organizacije 224

III – Nevladine organizacije 1.733
     Nevladine organizacije, platforme, mreže i sl. 1.733
IV – Trustovi mozgova, istraživanje i akademske ustanove 482
     Strukovne skupine i istraživačke ustanove 340
     Akademske ustanove 142
V – Organizacije koje zastupaju crkve i vjerske zajednice 42
     Organizacije koje zastupaju crkve i vjerske zajednice 42
VI – Organizacije koje zastupaju lokalna, regionalna i općinska tijela, druge javne ili javno-privatne subjekte itd. 306
     Lokalna, regionalna ili općinska tijela (na podnacionalnoj razini) 130
     Drugi javni ili miješani subjekti itd. 176