Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Avoimuusrekisterin tilastot

Lataa uusimmat tilastot:   PDF-tiedosto

Lataa koko luettelo rekisteröityneistä organisaatioista (Open Government -tallennusmuodossa):   XML-tiedosto
(tämän tiedoston rakennetta on viimeksi muutettu 14/02/2012)

Lataa (Open Government -tallennusmuodossa) koko luettelo henkilöistä, jotka on akkreditoitu Euroopan parlamentin kulkulupaa varten rekisteröityneiden organisaatioiden edustajina:   XML-tiedosto


Ajankohtana 21.8.2014 rekisterissä oli 6783 rekisteröitynyttä.
Rekisteröityneet edunvalvojat kuuluvat seuraaviin ryhmiin:
I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit 830
     Konsulttitoimistot 514
     Lakiasiaintoimistot 80
     Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit 236
II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt 3 355
     Yritykset ja ryhmät 933
     Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset 2 054
     Ammattiliitot ja -yhdistykset 142
     Muut vastaavat 226

III - Kansalaisjärjestöt 1 758
     Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat 1 758
IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset 481
     Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset 341
     Akateemiset laitokset 140
V – Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot 42
     Kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä edustavat organisaatiot 42
VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot 317
     Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset (valtiotasoa alempi hallintotaso) 139
     Muut julkis- tai sekayhteisöt jne. 178