Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Läbipaistvusregistri statistika

Laadige alla värsket statistikat:   PDF-fail

Laadige alla (avatud vormingus) registreeritud organisatsioonide täielik loend:   XML-fail
(seda elektroonilist faili muudeti viimati 14/02/2012)

Laadige alla (avatud vormingus) Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsuks akrediteeritud (registreeritud organisatsioone esindavate) isikute täielik loend:   XML-fail


Kuupäeva 1.08.14 seisuga oli registris 6731 registreeritut.
Nad jagunevad järgnevatesse kategooriatesse ja alakategooriatesse:
I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid 829
     Konsultatsioonifirmad 512
     Õigusbürood 80
     Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid 237
II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud 3 333
     Äriühingud ja kontsernid 929
     Äri- ja kutseliidud 2 037
     Ametiühingud 142
     Muud sarnased organisatsioonid 225

III - Valitsusvälised organisatsioonid 1 738
     Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid 1 738
IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused 482
     Mõttekojad ja teadusasutused 341
     Akadeemilised asutused 141
V - Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid 42
     Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid 42
VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne 307
     Kohalikud, piirkondlikud ja munitsipaalasutused (piirkondlikul tasandil) 131
     Muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne 176