Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Läbipaistvusregistri statistika

Laadige alla värsket statistikat:   PDF-fail

Laadige alla (avatud vormingus) registreeritud organisatsioonide täielik loend:   XML-fail
(seda elektroonilist faili muudeti viimati 14/02/2012)

Laadige alla (avatud vormingus) Euroopa Parlamendi hoonetesse sissepääsuks akrediteeritud (registreeritud organisatsioone esindavate) isikute täielik loend:   XML-fail


Kuupäeva 30.08.14 seisuga oli registris 6813 registreeritut.
Nad jagunevad järgnevatesse kategooriatesse ja alakategooriatesse:
I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid 835
     Konsultatsioonifirmad 517
     Õigusbürood 81
     Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid 237
II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud 3 367
     Äriühingud ja kontsernid 939
     Äri- ja kutseliidud 2 061
     Ametiühingud 140
     Muud sarnased organisatsioonid 227

III - Valitsusvälised organisatsioonid 1 763
     Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid 1 763
IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused 484
     Mõttekojad ja teadusasutused 343
     Akadeemilised asutused 141
V - Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid 42
     Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid 42
VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne 322
     Kohalikud, piirkondlikud ja munitsipaalasutused (piirkondlikul tasandil) 141
     Muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne 181