Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Στατιστικές για το Μητρώο Διαφάνειας


Το Μητρώο παρέχει στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένων ανά τομέα και κατηγορία.

Τηλεφόρτωση των τελευταίων στατιστικών:   Αρχείο PDF


Προέρχονται από τους ακόλουθους τομείς:


I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις
III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
IV - Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα
V - Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες
VI - Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.