Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Statistik for åbenhedsregistret

Download den seneste statistik:   Pdf-fil

Download hele listen over registrerede organisationer (i open source-format):   Xml-fil
(den elektroniske fil blev senest ændret den 14/02/2012)

Download (i open source-format) den fulde liste over personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet som repræsentanter for registrerede organisationer.:   Xml-fil


Den 29-12-14 var der 7341 registrerede i registret.
De fordeler sig således på de forskellige kategorier og underkategorier:
I – Konsulentfirma/advokatfirma/selvstændige konsulenter 929
     Konsulentfirmaer 577
     Advokatfirmaer 88
     Selvstændige konsulenter 264
II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger 3.598
     Virksomheder og koncerner 1.040
     Brancheforeninger 2.171
     Fagforeninger 147
     Andre lignende foreninger 240

III –Ikke-statslige organisationer 1.904
     Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende 1.904
IV – Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner 538
     Tænketanke og forskningsinstitutioner 385
     Akademiske institutioner 153
V – Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund 42
     Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund 42
VI – Organisationer, som repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv. 330
     Lokale, regionale og kommunale myndigheder (på subnationalt plan) 147
     Andre offentlige eller blandede organer osv. 183