Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Статистика за Регистъра за прозрачност


Регистърът предоставя статистическа информация за регистрантите по раздели и подраздели.

Изтегляне на последната статистика:   PDF файл


Те са от следните (под)раздели:


I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения
III - Неправителствени организации
IV - Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции
V - Организации, представляващи църкви и религиозни общности
VI - Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр.