Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

Статистика за Регистъра за прозрачност

Изтегляне на последната статистика:   PDF файл

Изтеглете пълния списък на регистрираните организации (в отворен формат):   XML файл
(последната промяна на структурата на този файл е от 14/02/2012)

Изтеглете пълния списък на лицата (отворен формат), акредитирани за достъп до сградите на Европейския парламент, за да представят регистрирани организации::   XML файл


Към 14-9-17, броят на регистрираните в Регистъра бе 6861.
Те влизат в следните категории и подкатегории:
I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти 845
     Професионални консултанти 524
     Правни кантори 82
     Самостоятелно заети консултанти 239
II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации 3 384
     Компании и сдружения 946
     Търговски, стопански и професионални асоциации 2 068
     Профсъюзи 141
     Други подобни организации 229

III – Неправителствени организации 1 776
     Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни 1 776
IV – Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции 489
     Мозъчни тръстове и научноизследователски институции 348
     Академични институции 141
V – Организации, представляващи църкви и религиозни общности 43
     Организации, представляващи църкви и религиозни общности 43
VI – Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр. 324
     Местни, регионални и общински органи (поднационално равнище) 143
     Други публични или смесени организации и пр. 181