Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

Статистика за Регистъра за прозрачност

Изтегляне на последната статистика:   PDF файл

Изтеглете пълния списък на регистрираните организации (в отворен формат):   XML файл
(последната промяна на структурата на този файл е от 14/02/2012)

Изтеглете пълния списък на лицата (отворен формат), акредитирани за достъп до сградите на Европейския парламент, за да представят регистрирани организации::   XML файл


Към 14-4-19, броят на регистрираните в Регистъра бе 6538.
Те влизат в следните категории и подкатегории:
I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти 790
     Професионални консултанти 494
     Правни кантори 68
     Самостоятелно заети консултанти 228
II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации 3 244
     Компании и сдружения 914
     Търговски, стопански и професионални асоциации 1 974
     Профсъюзи 134
     Други подобни организации 222

III – Неправителствени организации 1 681
     Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни 1 681
IV – Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции 477
     Мозъчни тръстове и научноизследователски институции 337
     Академични институции 140
V – Организации, представляващи църкви и религиозни общности 37
     Организации, представляващи църкви и религиозни общности 37
VI – Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр. 309
     Местни, регионални и общински органи (поднационално равнище) 137
     Други публични или смесени организации и пр. 172