Sökväg

Ytterligare verktyg

Sök i registretDu kan söka efter registrerade enheter i registret med hjälp av sökord och vissa kriterier (sökrapport). Sökrapporterna kan exporteras i excel-, xml- och pdf-format.

Ladda ner (med öppen källkod) hela listan med registrerade organisationer eller personer som är ackrediterade vid Europaparlamentet från portalen för öppna data


Sektion


  
Etableringsland

Verksamhetsnivå

 Alla verksamhetsnivåer

Verksamhet

 Alla verksamheter

Involverade personer

och
och
och

Intresseområde

Ekonomiska uppgifter

och
och

EU-finansiering