Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Αλφαβητικός κατάλογος εγγεγραμμένων
Αριθμός εγγεγραμμένων με όνομα που αρχίζει από O : 126

αρχήπροηγούμενο 1 , 2, 3 Επόμενοτέλος
Αριθμός μητρώου: Όνομα ή εταιρική επωνυμία:
15301356478-87 Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
302618813194-25 Openlabs λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
047344813996-64 openSNP λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
8557515321-37 Open Society European Policy Institute λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
89177745094-63 OPERA Research Center λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
29998399550-65 Opower λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
90567096475-75 OP-Pohjola Group Central Cooperative λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
71649199722-38 Optimum Consulting λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
25955391451-88 Oracle λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
76704342721-41 Orange λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
861487812503-18 Orange Bird Lda λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
16882829269-03 Ordem dos Enfermeiros λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
438135013707-26 Order of Nurses, Midwives and Medical Assistants in Romania λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
025350813594-62 Order of The Holy Knights of Jerusalem λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
121883710291-30 Order of the Southern Cross λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
94349274409-76 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
295852812731-24 Ordine di San Michele Organismo Internazionale λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
438890112665-62 Ordine Sovrano di Sant'Uberto di Lorena e del Barrois λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
39412999862-13 Ordine Sovrano e Dinstico dei Cavalieri di Portaspada di Livonia λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
25569741728-52 Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
29310761114-43 Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (de Belgique) λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
47099812316-80 Ordre Maçonnique International "Delphi" λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
20210641335-88 ORGALIME λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
425944311491-86 Organisation des producteurs de thon tropical congelé et surgelé λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
67086176889-11 Organisation des Transporteurs Routiers Européens λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
110920011878-01 Organisation internationale de la Francophonie λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
2292357633-53 Organisation pour un réseau international d’indications géographiques λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
28818073021-14 Organising Bureau of European School Student Unions λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
96665582234-88 Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
15490332218-17 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE BIZKAIA λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
483761412056-66 ORGANIZACION DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE GIPUZKOA λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
67271176810-83 ORGANIZACION DE PRODUCTORES PESQUEROS DE LUGO λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
19928757316-90 ORGANIZACION INTERPROFESIONAL DEL HUEVO Y SUS PRODUCTOS λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
19531327804-85 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ALCALDES-OLA λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
71044017393-91 Organizacion Mundial de Empresarios λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
68612977691-59 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
046849313883-90 Organizatia de Aparare a Drepturilor Omului λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
787318810526-68 Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale TREBUIE! filiala Braila λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
215153212771-05 Organization for Transformative Works λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
59415653013-57 Organziación de Consumidores y Usuarios λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
325441913032-04 ORIENTA CONSULTING SOC COOP ARL λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
35774546986-08 Orkla ASA λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
846520113788-90 Orlando Investigazioni λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
03621475219-87 ORMAZABAL λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
36638692617-71 Ornamental Aquatic Trade Association Ltd. λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
36098352545-58 Ornamental Fish International λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
72914078821-78 Orpheus Public Affairs SCS λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
88602022628-29 Országbíró Zoltán európai parlamenti és bizottsági érdekérvényesítő Magyarország λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
105605213752-09 Orwell Group Holding Ltd λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
41548285433-81 OS CAVALEIROS DA CRUZ AZUL λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
αρχήπροηγούμενο 1 , 2, 3 Επόμενοτέλος